Skip to main content

Regeringen främjar tobaksbruket

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 15:18 CET

Tankesmedjan Tobaksfakta stöder i ett remissvar till Socialdepartementet EU- kommissionens förslag om ett nytt Tobaksproduktdirektiv som bättre uppfyller kraven i WHOs ramkonvention för tobakskontroll. I svaret kritiseras regeringen för att tvärt emot konventionens rekommendationer aktivt arbeta för att häva EUs exportförbud för svenskt snus och stoppa ett förbud mot smaktillsatser, vars verkliga syfte är att locka barn och unga att använda tobak.

Både Sverige och EU har genom att ratificera ramkonventionen, FCTC, åtagit sig att motarbeta allt slags tobaksbruk, inte enbart rökning.

Det är uppseendeväckande att flera svenska regeringar, med stöd i riksdagen, struntat i att följa konventionens artikel 5.3, som stadgar att hälsopolitiken ska skyddas mot påverkan från kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin. I stället arbetar man aktivt för att främja tobakskonsumtionen. De juridiska och handelspolitiska argument som används i snuskampanjerna underkändes redan för ett decennium sedan av EG-domstolen.

Det återstående argumentet att snus skulle bidra till minskad rökning i EU är osannolikt. Snuset är okänt i de flesta EU-länder och inte socialt accepterat. Ingen har heller tydligt kunnat visa att ökad snusning leder till minskad rökning. Däremot kan snuset bidra till ökad tobakskonsumtion genom att adderas till cigarettrökningen. Det skulle inte gynna folkhälsan. Regeringens snuspolitik är svårförståelig även med tanke på Sverige egna folkhälsomål. Målen är bl a minskat bruk av alkohol och tobak. Något undantag för snus finns inte. Tanksmedjan Tobaksfakta tillstyrker direktivförslagen om fortsatt förbud för snusexport men är inte emot fortsatt snusförsäljning i Sverige.

Tobaksfakta beklagar att det i Sverige huvudsakligen är direktivets förslag om snuset som ägnats uppmärksamhet, medan övriga EU debatterat de viktigare och bredare folkhälsofrågorna. Här är Tobaksfaktas uppfattning om dessa:

Stora bildvarningar

Direktivet föreslår obligatoriska varningsbilder som tillsammans med textvarningar ska täcka 75 procent av paketens storsidor. Tobaksfakta tillstyrker, men föreslår en ökning till helst 80 procent.  Tyvärr verkar Sveriges regering i förhandlingarna hittills gå på tobaksindustrins linje och kräver mindre storlek. Forskningen visar att ju större varningarna är desto större effekt får de på de ungas tobakskonsumtion.

Tobaksfakta tillstyrker ett förbud för ”slimcigaretter”, som många tror är mindre skadliga och ett hjälpmedel för viktkontroll, men som lockar yngre kvinnor till ett livslångt beroende Tobaksfakta tillstyrker också att alla cigarettpaket måste vara rakt fyrkantiga. Det är viktigt att få bort de lockande parfymliknande förpackningarna.

Skärpt kontroll av ingredienser

Tobaksfakta tillstyrker skärpta bestämmelser för tillverkarnas skyldighet att rapportera om ingredienserna i tobak. De ska genomföra marknadsundersökningar och redovisa sina försäljningsvolymer, vilket gör det lättare att kartlägga hur vissa tillsatser påverkar konsumtionen hos ungdomar. I förslaget ingår förbud för karaktäriserande smakämnen som i tobaksindustrin används på samma sätt som i läkemedelsindustrin där mediciner smaksätts för att få barn att lättare svälja dem. Tobaksfakta anser att ett sådant förbud ska gälla även rökfri tobak, inklusive svenskt snus.

Skärpta åtgärder mot smuggling

Tobaksfakta tillstyrker föreslagna åtgärder mot tobakssmuggling. En sådan är att införa identifierbara säkerhetsmärkningar som gör det möjligt att spåra produkterna. Tobaksfakta anser att arbetet mot smuggling kan effektiviseras ytterligare genom att införa licensiering för varje led från tillverkare och importörer till parti och detaljhandlare. Finlands system för licensiering skulle kunna vara förebild för Sverige. Och även lyftas till EU-nivå.

Slutkommentar

För att få framgång i arbetet mot tobak krävs att hälsopolitiken skyddas mot påverkan från tobaksindustrin. Det ingår i Sveriges åtaganden enligt artikel 5.3 i ramkonventionen. Tobaksfakta beklagar att Sverige, som i början av 1990-talet betraktades som ett föregångsland i det tobaksförebyggande arbetet, numera hamnat ordentligt på efterkälken vid internationella jämförelser. Det är hög tid att försvara folkhälsan och inte tobaksindustrins profiter.

Tankesmedjan Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och  informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsversion är ett tobaksfritt samhälle.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy