Skip to main content

Tobaksfakta sätter betyg på Socialdemokraternas tobakspolitik

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2014 06:00 CEST

Tobaksfaktas sammanlagda betyg till Socialdemokraterna: Godkänd. Politiken känns dock i flera fall som något ologisk. Utmärkt att ni försöker prioriterar barnens bästa, men bättre kan ni! 
Varje år dör enligt aktuella data från Socialstyrelsen 12 000 svenskar i förtid av tobaksskador, 33 varje dag. Samtidigt rekryterar tobaksindustrin årligen omkring 20 000 nya konsumenter, barn och ungdomar, till ett ofta livslångt tobaksbruk. Tobaksbruket beräknas dessutom kosta samhället drygt 30 miljarder varje år.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – frågade Socialdemokraternas riksdagskansli om partiets inställning till de åtgärder som WHO:s tobakskonvention förordar. 178 länder, inklusive Sverige, är anslutna till tobakskonventionen och rekommenderas att genomföra åtgärderna så snart som möjligt. Vi frågade också om partiets inställning till att sätta ett tidsbestämt mål för när rökningen i Sverige ska vara nere på en mycket låg nivå – ett slutdatum för rökningen.

Tabellen här visar hur Socialdemokraterna och övriga riksdagspartier svarade. 

Tobaksfaktas bedömning:
Socialdemokraterna framstår som det parti som efter Miljöpartiet och Vänsterpartiet har den bästa tobakspolitiken.  Partiet sätter folkhälsan före tobaksindustrins fortsatta välmående. Dock känns politiken i flera fall som ologisk. Om man prioriterar neutrala tobaksförpackningar innebär detta också slutet för de så kallade slim-paketen, något som S i dag inte säger sig stödja.

Det är också förvånande att S inte stödjer åtgärder för att minska tobaksindustrins påverkan på tobakspolitiken, liksom att inte förorda insatser för att öka befolkningens kunskaper om tobaksindustrins påverkansmetoder.

S är inte heller för att förbjuda attraktiva smaktillsatser, som t.ex. frukt och godis, i alla former av tobak (inklusive snus). Detta är bekymmersamt, särskilt om det beror på snuslobbyns påtryckningar.

Om Tobaksfaktas partibetyg

Under Almedalsveckan 2014 publicerar vi dag för dag analyser av de medverkande riksdagspartiernas tobakspolitik. Analyserna bygger på den studie som vi presenterar i foldern Val 2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

För mer information, kontakta:
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, tel. 070-7426006

Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, tel. 072-7417433


Det här anser Tobaksfakta behövs i en framtida svensk tobakspolitik som sätter barnens bästa före tobaksindustrins välmående:

·  Det nationella ledarskapet bör förstärkas betydligt, liksom resurserna.

·  Grunden för det tobaksförebyggande arbetet bör beskrivas i ett nationellt handlingsprogram med ett förslag till slutdatum, t.ex. ett rökfritt Sverige 2025 med färre än 5 % rökare.

·  Opinionsbildningen bör förstärkas avsevärt, gäller inte minst informationen om tobaksindustrins arbetsmetoder.

·  Regler bör införas för att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken. 

·  Årliga tobaksskattehöjningar med minst 5 % över inflationen.

·  Kontroll av attraktiva tillsatser, som t.ex. frukt och godis, i all tobak, inklusive snus.

·  Varningsbilder bör införas på samtliga tobaksförpackningar.

·  Tobaksreklamförbudet bör förstärkas genom t.ex. ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar.

·  Fler rökfria miljöer som t.ex. vid entréer, perronger/hållplatser och på lekplatser. 

·  Sverige bör dessutom som tidigare bidra aktivt i det internationella tobaksförebyggande arbetet och bl. a. ge stöd till resurssvaga länder.
Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.