Skip to main content

Nyutvecklad pump anpassad för sterila tillämpningar

Nyhet   •   Jun 27, 2013 15:50 CEST

Tapflos nya pumpserie är certifierad enligt EHEDG, The European Hygienic Design Group, som är den främsta organisationen för godkännande av livsmedelsutrustning i Europa.

– Vår nya aseptiska membranpump ser ut att kunna öppna dörrar till, för oss, helt nya branscher, säger Tapflos VD, Håkan Ekstrand. Det är alltid kostsamt att utveckla en ny pump men vi ser förstås stora möjligheter att växa ytterligare tack vare den nya pumpserien.

Den aseptiska pumpserien kommer att finnas i tre storlekar som i stort täcker marknadens behov. Först ut är den minsta pumpen i serien med ett maximalt flöde på 94 liter per minut. En pump utan horisontella ytor 

För att få en pump EHEDGcertifierad så krävs det bland annat att pumpen inte har några invändigt horisontella ytor. Anledningen är att inga vätskor ska kunna stanna kvar i pumpen när den stannar.Pumparna levereras på en plattform som möjliggör att de kan roteras. Rotationen gör att pumparna enkelt kan tömmas och rengöras utan demontering.

– Vår nya pumpserie klarar läkemedels, livsmedelsoch biotekniksindustrins hårda krav på möjlighet till rengöring, desinficering och sterilisering. Det innebär till exempel att pumparna inte får ha gömda eller horisontella ytor där vätskan kan stanna kvar och bli en grogrund för bakterier, säger Håkan Ekstrand. Alla ytor i pumpen har hög ytfinish vilket gör den lätt att hålla ren.

Testade och certifierade

Pumparna är, utöver EHEDGcertifieringen också ATEXcertifierade vilket är ett krav när de ska användas inom bland annat läkemedelsindustrin som hanterar brandfarliga vätskor. Dessutom är komponenterna i pumpen godkända enligt FDA, Food and Drug Administration. Pumpserien är även testad och godkänd av DTI, The Danish Technological Institute, något som förbättrar affärsmöjligheterna med ovan nämnda branscher.

Få delar och hög driftsäkerhet

Tapflos nya aseptic serie är, precis som övriga membranpumpar, uppbyggd av ett minimalt antal komponenter vilket gör pumparna både driftsäkra och lätta att underhålla. Den nya serien består dessutom av i huvudsak komponenter som återfinns i företagets övriga membranpumpar.

– Det förenklar för både våra kunder och distributörer eftersom befintliga reservdelar och tillbehör passar till den nya pumpserien och inte kräver några direkt nya lagerutrymmen, säger Håkan Ekstrand. Dessutom behövs ingen utbildning för att komma igång och installera och använda de nya pumparna.

Membranpumpens styrka

Membranpumpen behöver inte ha tillgång till elektricitet utan drivs enbart av tryckluft eller annan lämplig drivgas. Pumpkapaciteten justeras genom att lufttrycket till pumpen förändras vilket gör det enkelt att anpassa den till tillverkningsprocessen. Pumparna är enkla att installera och de kräver inte heller någon särskild utbildning. Få rörliga delar påverkar också livslängden positivt och minimerar risk för driftsstopp i processen.