Skip to main content

Första dag för handel i TargetEveryOne AB (publ):s aktier på Nasdaq First North Sweden fastställd till 9 juni 2015

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 15:42 CEST

Den 8 maj 2015 godkände NASDAQ OMX Stockholm Aktiebolaget (”Nasdaq”) TargetEveryOne AB (publ):s (”TargetEveryOne” eller ”Bolaget”) ansökan om notering av dess aktier. Beslutet var villkorat av att Bolaget avslutar förvärvet av Targeteveryone AS genom att befintligt skuldebrev om 60 MSEK utställt till säljarna av det norska bolaget kvittas mot aktier i det svenska moderbolaget.

Transaktionen har slutförts och registrerats hos Bolagsverket den 22 maj 2015.

Första dag för handel på Nasdaq First North Sweden är den 9 juni 2015.

För ytterligare information kontakta:

Jan Benjaminson, CFO, Tel: +46 706 66 93 88, jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryOne AB

TargetEveryOne tillhandahåller system för marknadsföring via det mobila nätet. Lösningarna är utformade för att kunna skapa kampanjer med tonvikt på videosekvenser och interaktivitet. Bolaget har sedan 2006 utvecklat en teknikplattform som möjliggör för företag och konsumenter att på ett enkelt sätt se, skapa och skicka interaktivt videoinnehåll till och från mobilen eller datorn. TargetEveryOne erbjuder företag verksamma inom olika branscher att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett lättsamt och samtidigt mycket effektivt sätt

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

We help you go mobile! Create relations with your target groups with our online drag and drop solution.