Skip to main content

Utblick – Digitaliseringens effekter

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 12:44 CET

Digitaliseringen är den kraft som kanske snabbast driver förändring i dagens företag, samhällen och vardag. Utvecklingen går snabbt och det är svårt att veta var vi kommer att hamna. Detta nyhetsbrev är ett initiativ från oss på Tata Conultancy Services där vi delar utvalda insikter och försöker ge en bild av hur framtiden möjligen kommer att te sig.

Digital disruption förändrar kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska forskningsorganisationer står inför stora utmaningar när det kommer till konventionella kliniska läkemedelsprövningar på grund av stigande kostnader och komplicerat regelverk. Svårigheter att rekrytera patienter för tester och ineffektiva åtgärder för att övervaka läkemedelsförsöken bidrar till utmaningarna. Bristen på effektiv datahantering och rapporteringsverktyg hindrar effektiv hantering av stora volymer patientdata för myndighetskontroll. Dessa utmaningar har lett till långa förseningar, operativa felaktigheter, och konstant om-arbete för sjukvårds- och forskningsgrupper. Digitalisering ses som en möjlig lösning för att ta itu med dessa utmaningar och att få till stånd välbehövliga processförbättringar. Hur kan digitalisering bidra till att förvandla den kliniska forskningsindustrin från att förlita sig på manuella processer till att bedriva forskning via centraliserad data och processer? 

Läs mer här.

Datorers miljöpåverkan glöms bort

Datorer bidrar med koldioxidutsläpp i större omfattning än vad man tidigare trott genom ineffektiv strömförbrukning, värmealstring och efterföljande kylbehov. Stationära datorer har länge ignorerats och uteslutits från initiativ som optimerar strategisk IT-effektivitet. Traditionella ”gröna” initiativ är inte längre tillräckligt effektiva för att ta itu med organisationers stora koldioxidutsläpp. Det finns ett behov av att anta alternativa och banbrytande metoder för att kontrollera stigande kostnader, och bli ”gröna” på riktig. Det är dags att få en inblick i hur datorer kan göras ”gröna” och hur ny infrastruktur är nyckeln. 

Läs mer här.

Sanktioner: från en banks perspektiv

USAs tidigare president Woodrow Wilson såg sanktioner som ett fredligt verktyg, för att skydda nationella intressen och främja utrikespolitiska mål. Idéerna bakom de ekonomiska sanktionerna har nu utvecklats i den moderna världen. Varje land har sin egen uppsättning av lokala tillsynsorgan som övervakar och genomför den politik som styr finansiella institut och banker verksamma inom landet. Ekonomiska sanktioner betraktas exempelvis som ett försvarsverktyg mot penningtvätt. Sanktioner kan snabbt bli ett frestande val som regleringsverktyg för regeringar vilket har gjort att finansiella institut blivit granskade i allt högre grad. Genom att utveckla och arbeta med lämpliga IT-lösningar såsom installering av nya filtreringssystem, kan finansiella organisationer automatisera kontrollprocessen vid sanktioner. Det minskar kostnaderna samtidigt som det ökar pålitligheten. Digitalisering minimerar riskerna för manuella felaktigheter. Läs mer om hur 2000-talets banker bäst anpassar sig till en allt mer reglerad värld. 

Läs mer här


För mer information, kontakta:

Mattias Af Geijerstam
Director of Communications, TCS, Nordic Region
Mattias.afgeijerstam@tcs.com
+46(0)72 39 89 188

Om TCS Norden

TCS har sedan etableringen i Norden 1991 kontinuerligt investerat i de lokala marknaderna och har i dag cirka 9 000 medarbetare i Sverige, Finland, Danmark, Norge, och via TCS’ Global Network Delivery Model™ (GNDM™). TCS Norden har sedan 2010 tredubblat sin verksamhet i regionen, med en betydande ökning av lokala rekryteringar. TCS har också sju år i rad, rankats som den leverantör som levererar bäst kundnöjdhet i Norden, enligt flera undersökningar (KPMG och Whitelane Research/PA Consulting). Många betydande nordiska företag har dragit fördelar av TCS unika tjänsteportfölj, inklusive, Ericsson, TDC, ABB, Telenor, NETS och DNB. 2016 tilldelades TCS, för fjärde året i rad, certifikatet Top Employer in Europe av Top Employers Institute, där Sverige, Danmark och Norge var bland de marknader där TCS utsågs till nummer ett.

Om Tata Consultancy Services

TCS är ledande inom IT-tjänster, konsulttjänster och affärslösningar på global basis och levererar ett unikt affärsvärde till globala verksamheter och garanterar en säkerhetsnivå som ingen annan aktör kan matcha. TCS erbjuder en konsultdriven och integrerad portfölj av IT, BPS-, infrastruktur, ingenjörs- och försäkringstjänster via sin globala leveransmodell, Global Network Delivery ModelTM – erkänd på marknaden som en av de bästa modellerna för programutveckling. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har över 353 000 högutbildade IT-konsulter i 45 länder. Bolaget omsatte 16,5 miljarder dollar under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2016 och är listat på både BSE Limited och National Stock Exchange of India Limited. Mer information finns på www.tcs.com.

Följ TCS på Twitter.

Prenumerera på ett RSS Flöde av TCS pressmeddelanden.