Skip to main content

En hållbar resa- Taxi Stockholms hållbarhetsredovisning för 2018

Dokument   •   Apr 10, 2019 13:11 CEST

Vi redovisar årligen vårt hållbarhetsarbete och förra redovisningen lanserades i mars 2018. Redovisningen 2018 har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives Standarder för hållbarhetsredovisning (2016) på tillämpningsnivå ”Core”. Redovisningen beskriver arbetet med våra viktigaste hållbarhetsfrågor och gäller verksamheten som går under varumärket Taxi Stockholm.
Licens Användning i media (?)