Skip to main content

Debatt: “Finansbranschen måste satsa på social hållbarhet”

Nyhet   •   Feb 28, 2013 10:57 CET

Finansbranschen måste ta ett större socialt ansvar för IT-industrin, skriver Sören Enholm från TCO Development och Ulrika Boëthius från Finansförbundet.

I februari arrangerades Social Responsibility Day. TCO Development var där och talade om hur IT-inköpare kan agera för att inte kränka mänskliga rättigheter, en fråga som även Finansförbundet engagerar sig i. Några av de största IT-inköparna finns i finanssektorn. Men tyvärr var endast en av de svenska storbankerna på plats. Det är hög tid att finansbranschen börjar ta sitt ansvar för en hållbar IT-produktion och IT-återvinning.

I Sverige skrotas nästan 300 000 datorer från företag och organisationer årligen. Men bara var femte företag och organisation i Sverige arbetar systematiskt med ansvarsfull, kontrollerad återvinning och för att motverka illegal export av elektronikskrot. Det visar en ny undersökning från TCO Development, som tillfrågat över 350 svenska företag med fler än 200 anställda om deras IT-användning. Ett stort antal svenska företag bär därmed ett ansvar för att elektronikskrot plockas isär för hand av barn i utvecklingsländer samtidigt som de tvingas andas in giftiga ångor.

Arbetsförhållandena i den prispressade IT-produktionen är inte heller bra, utan tvärtom ofta urusla. Ett av de fall som uppmärksammats medialt är Apples underleverantör Foxconn. Efter upplopp, ett stort antal självmord och självmordsförsök som en följd av omänskliga arbetsförhållanden beställde Apple en oberoende revision vilken publicerades i slutet av januari i år. Resultatet förskräcker. Bland Apples 400 underleverantörer upptäcktes över 100 fall av barnarbete. Mer än var femte fabrik använder indragen lön som ett sätt att straffa arbetare och 34 fabriker kräver graviditetstest vid anställning.

Apple är sannolikt varken bättre eller sämre än de flesta andra IT-varumärkena; kränkande och hälsovådliga arbetsförhållanden återfinns bland fler tillverkare. Apples transparens, att de öppet publicerar sina sociala revisioner, gör dem till föregångare i IT-branschen. Men så länge sociala krav inte ställs vid inköp lär den smutsiga hanteringen av exempelvis datorer, från produktion till skrotning, fortsätta. Av de företag och organisationer som svarat på TCO Developments enkät säger sig färre än var tionde ta systematisk hänsyn till arbetsförhållandena i leverantörsleden när de upphandlar datorer.

Bankerna och bolagen i finanssektorn är extremt IT-täta. Det, i kombination med den stora risken att mänskliga rättigheter kränks inom IT-industrin, är anledningen till varför TCO Development tillsammans med Finansförbundet i dag uppmanar finansbranschen att ta ett större socialt ansvar och verka för bättre villkor i IT-industrin genom att:

  • Ställa tydliga krav på produktionen, både vad gäller arbetsförhållanden och miljöhänsyn, i upphandlingen av IT-produkter.
  • Säkerställa att de krav som ställs efterlevs av producenterna, genom kontroller i IT-fabrikerna av en oberoende tredje part.
  • Systematiskt följa upp återvinningen av uttjänta IT-produkter, så att hälsofarligt elektronikskrot inte exporteras illegalt.

Agerar finansbranschen kan den göra stor skillnad. Ser vi endast till de fyra svenska storbankerna räknar vi över 84 000 IT-användare. Finansbranschen har köparens makt gentemot producenterna. Gör bankerna inget är risken stor att mänskliga rättigheter kränks någonstans mellan en IT-produkts vagga och grav. Finansbranschen bör inte medverka till att mänskliga rättigheter kränks i IT-sektorn.

Sören Enholm. VD, TCO Development
Ulrika Boëthius, förbundsordförande, Finansförbundet


För mer information, kontakta Anna Pramborg. Presskontakt, TCO Development

Om TCO Development

TCO Development arbetar för hållbar IT och är det företag som driver TCO Certified, en tredjeparts hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Professionella IT-inköpare över hela världen använder TCO Certified som en del av sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter krav på att produktion, användning och återvinning av produkterna baseras på och medverkar till miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Idag finns TCO Certified för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, stationära datorer, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets.

Vi arbetar även med GIT Audit, ett verktyg för Grön IT i organisationer.

Vi arbetar internationellt och driver sedan 1992 en hållbar utveckling inom IT. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och huvudkontoret finns i Stockholm samt med lokalkontor i USA och Asien.

www.tcodevelopment.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy