Skip to main content

Bildskärmarna som klarar TCO Certifieds skärpta sociala krav i produktionen

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2012 16:10 CEST

Nu kan IT-inköpare välja bildskärmar som uppfyller de skärpta CSR-kraven i TCO Certified. Det meddelar idag TCO Development, som driver den globala hållbarhetscertifieringen för IT-produkter.

Socialt ansvar i produktionsledet är en fråga för alltfler branscher idag. I IT-branschen är det mest kända exemplet Apples tillverkning i Foxxconns fabriker i Kina och avslöjandet om dåliga arbetsförhållanden som ledde fram till en granskning av Apples sociala ansvar i produktionen. Apple är inte ensamma utan hela branschen har samma utmaningar anser TCO Development.
–IT-industrin förväntas förbättra arbetsförhållandena och ta ett större socialt ansvar i tillverkningen, säger Stephen Fuller, ansvarig för utveckling av CSR-kraven. –Det är uppmuntrande att se att sedan vi införde krav på socialt ansvar i TCO Certified år 2009 så har vi sett en klar ökning av varumärken som börjar arbeta med CSR-aspekterna i produktionen, avslutar Stephen Fuller.

-Privat och offentlig sektor vill ha hållbara lösningar och vill veta om deras IT-produkter möter hållbarhetskrav idag, säger Sören Enholm, VD på TCO Development. –När det köps in en IT-produkt ska man inte behöva kompromissa med kvalitet eller att produkten är tillverkad under dåliga arbetsförhållanden. -Vi uppmuntrar IT-inköpare att ha dialog med leverantören och ställa krav på TCO Certified, avslutar Sören Enholm

För de inköpare som vill köpa in mer hållbara IT-produkter är TCO Certified ett hjälpmedel för att ställa krav och sedan få hjälp med att verifiera att produkterna möter hållbarhetskraven. Varumärken som erbjuder bildskärmar som är certifierade enligt TCO Certified möter CSR-kravsom t ex ILO:s grundläggande konventioner, Barnkonventionen och att företaget har en SA8000-certifiering.

Kraven i TCO Certified är utformade så att tillverkning, användning och återvinning av IT-produkter görs med hänsyn till miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekter. Certifieringen  förenklar för inköpare och upphandlare av IT att göra hållbara upphandlingar och inköp.

För information, kontakta
Anna Pramborg anna.pramborg@tcodevelopment.com
Telefon: +46 8-782 93 46
Mobil: +46 70 667 64 04

Niclas Rydell niclas.rydell@tcodevelopment.com
Telefon: +46 8-782 92 71
Mobil: +46 70 588 92 71

 

Om TCO Development

TCO Development arbetar för hållbar IT och är det företag som driver TCO Certified, en tredjeparts hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Professionella IT-inköpare över hela världen använder TCO Certified som en del av sin hållbarhetsstrategi. Produkter som uppfyller TCO Certified möter krav på sociala-, ekologiska och ekonomiska aspekter. Idag finns TCO Certified för bildskärmar, datorer, bärbara datorer, allt-i-ett datorer, tablets, projektorer och headsets. Vi arbetar internationellt och har drivit på mot hållbar IT sedan 1992. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation och huvudkontoret finns i Stockholm och med lokalkontor i USA och Asien.

TCO Development är företaget bakom TCO Certified och ägs av TCO – Tjänstemännens Centralorganisation. Sedan 1992 har TCO Certified varit den internationellt mest tongivande miljö- och användbarhetsmärkningen för IT-produkter. Sedan 2009 ingår även krav på socialt ansvarstagande. TCO Certified gör det enkelt att välj IT-produkter som är utformade för både användarnas och miljöns bästa.
Sedan 2011 är Grön IT audit ett kompletterande affärsområde för TCO Development. Grön IT audit,  GITauditTM, är ett ledningssystem för företag och organisationer som vill strukturera sitt arbete för att minska ITs negativa miljöbelastning, samt bli bättre på att använda IT som miljöteknik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera