Skip to main content

Brasiliansk bildskärmstillverkare certifierar enligt TCO Certified

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 10:52 CEST

Positivos val att certifiera enligt kraven i TCO Certified kommer också samtidigt som FN:s möte om hållbar utveckling, Rio +20 i Rio de Janeiro, genomförs och som samlar världens lander för att besluta om vår gemensamma framtid.

Ansvarstagande för IT-produkter

IT-produkter står ofta för en större andel av en kommuns inköp jämfört med andra produkter och de utgör också en risk utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Enligt en studie i Malmö stad kommer IT-produkter på andra plats som en av de ekonomiskt största produktgrupperna och därmed utgör en risk sett ur ett miljö- och socialt perspektiv. Produktionen, användningen och återanvändning samt återvinning av IT utgör både sociala- och miljörisker som en kommun/ organisation förväntas hantera och ställa krav på vid inköp.
Med TCO Certified får inköpare ett verktyg för både kravställan och verifiering av kraven.

För mer information, kontakta
Anna Pramborg
Mail: anna.pramborg@tcodevelopment.com
Tel: 08-782 93 46,
Mobi:l 070 667 6404
www.tcodevelopment.se

TCO Development är företaget bakom TCO Certified och ägs av TCO – Tjänstemännens Centralorganisation. Sedan 1992 har TCO Certified varit den internationellt mest tongivande miljö- och användbarhetsmärkningen för IT-produkter. Sedan 2009 ingår även krav på socialt ansvarstagande. TCO Certified gör det enkelt att välj IT-produkter som är utformade för både användarnas och miljöns bästa.
Sedan 2011 är Grön IT audit ett kompletterande affärsområde för TCO Development. Grön IT audit,  GITauditTM, är ett ledningssystem för företag och organisationer som vill strukturera sitt arbete för att minska ITs negativa miljöbelastning, samt bli bättre på att använda IT som miljöteknik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy