Skip to main content

EU:s medlemsländer kommer kunna ställa miljömässiga och sociala krav på IT-produkter med hjälp av TCO Certified

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 14:09 CEST

EU-parlamentet antog i början av 2014 ett nytt direktiv som ger bättre möjligheter för offentlig sektor att ta större miljömässig och social hänsyn vid upphandlingar, inklusive IT-produkter. Direktivet ska verkställas senast 2016. EU-parlamentet signalerar tydligt att miljömässiga och sociala krav ska prioriteras i offentlig upphandling. Användningen av relevanta märkningar och certifieringar som TCO Certified uppmuntras. Med det nya direktivet blir det enklare för upphandlare i hela EU-området att köpa in datorer, smartphones och andra IT-produkter som möter hållbarhetskrav under hela livscykeln.

– Vi ser fram emot implementeringen av det nya EU-direktivet, säger Gabriella Blomgren, marknadschef på TCO Development. Det erbjuder ett efterlängtat stöd till europeisk offentlig sektor som med hjälp av certifieringar och märkningar nu har ännu bättre möjligheter att välja produkter som möter hållbarhetsaspekter.

Den offentliga upphandlingen i EU uppgår till nästan 2000 miljarder euro årligen, vilket motsvarar nästan 20 procent av EU:s totala BNP. Med hjälp av det nya direktivet ges nu europeiska upphandlare möjligheten att bidra substantiellt till en hållbar utveckling. Dåliga arbetsförhållanden i produktionen och negativ miljöpåverkan under hela livscykeln är exempel på risker ur ett hållbarhetsperspektiv som kopplas till IT-produkter. Därför finns det starka skäl att ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter.

– När det finns en stark efterfrågan på IT-produkter som möter hållbarhetskrav är förändringar till det bättre mer sannolika. Därför är det välkomnande att EU skickar tydliga signaler om vikten av miljömässig och social hänsyn vid upphandlingar och att kraven ska verifieras via tredjepartscertifieringar. TCO Certified har en unik bredd av hållbarhetskrav som underlättar för industrin att tillverka, och för upphandlare att välja, de bästa produkterna ur ett livscykelkostnadsperspektiv, avslutar Gabriella Blomgren.

Om TCO Development

TCO Development arbetar för Hållbar IT och driver en hållbar utveckling av och med IT. Vi erbjuder hållbarhetscertifieringen TCO Certified, en tredjepartscertifiering för IT-produkter och GITaudit 2.0, ett ledningssystem för Hållbar IT samt UsersAward, kartlägger hur väl IT-systemen stödjer verksamheten. Inköpare och upphandlare över hela världen använder TCO Certified när de köper in IT-produkter som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter en rad krav som handlar om att tillverkningen, användningen och återvinningen av produkterna sker på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, social och ekonomisk hållbarhet. TCO Certified finns för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, desktops, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy