Skip to main content

Listan över tillåtna flamskyddsmedel i TCO Certified utökas

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 10:59 CET

De skadliga halogenerade flamskyddsmedlen är i princip utfasade ur produkter som certifieras enligt TCO Certified. Dessa ersätts ofta med potentiellt farliga icke-halogenerade flamskyddsmedel. Med den nya generationen TCO Certified tillåter vi bara icke-halogenerade flamskyddsmedel som är granskade enligt GreenScreen for Safer Chemicals.

En av nyheterna i den nya generationen TCO Certified som lanserades i november var ett nytt tillvägagångssätt för att ytterligare reducera farliga ämnen i IT-produkterna. Sedan länge har ämnen som halogenerade ämnen som klorerade och bromerade flamskyddsmedel varit begränsade i TCO Certified. Dessa kan i värsta fall ersättas med icke-halogenerade ämnen vars påverkan på hälsa och miljö kan vara helt okänd.

I amerikanska CAS Registry finns över 86 miljoner kemikalier registrerade. Bristande lagstiftning leder till att majoriteten av dessa kemikalier inte granskas innan de sätts på marknaden.

Endast granskade och accepterade flamskyddsmedel får användas


För att komma åt den här problematiken har vi valt att endast tillåta de icke-halogenerade flamskyddsmedel som efter oberoende granskning av miljö- och hälsoeffekter enligt GreenScreen for Safer Chemicals bedöms som säkrare alternativ. Dessa tillåtna ämnen publiceras på listan TCO Certified Accepted Substance List.

– Vi håller på att banta bort de farligaste ämnena ur IT-produkter, säger Stephen Fuller, ansvarig för kravutvecklingen på TCO Development. Vi hoppas att vår lista kommer att fyllas på kontinuerligt. Redan nu har två nya ämnen lagts till listan som innehåller 13 totalt. Genom att ställa krav på den senaste versionen av TCO Certified bidrar du till att fler ämnen granskas och att de farligaste fasas ut.

– En transparent lista med flamskyddsmedel som granskats och accepteras är ett utmärkts sätt att driva på utvecklingen mot mer giftfria IT-produkter och GreenScreen som metod är ett omfattande verktyg för utvärdering och jämförelse, säger Frida Höök, expert på Chemsec.

För mer information, kontakta 
Anna Pramborg, presskontakt

Om halogenerade och icke-halogenerade ämnen

Farliga halogenerade ämnen som klorerade och bromerade flamskyddsmedel har under många år använts i elektronik, textilier och andra vardagsprodukter. De är svåra att bryta ned och ackumuleras i människor, djur och växter – med cancerogena risker och skadlig effekt på hormonella funktioner. Bromerade och klorerade flamskyddsmedel begränsas i produkter som är certifierade enligt TCO Certified.

Icke-halogenerade flamskyddsmedel som ersätter kan vara lika farliga och medföra samma risker. De ämnen som får användas i produkter som certifierats enligt TCO Certified idag är ofta baserade på till exempel fosfor och silikon och finns på vår TCO Certified Accepted Substance List.

Om GreenScreen for Safer Chemicals

Verktyget GreenScreen for Safer Chemicals är utvecklat av amerikanska Clean Production Action och används inom industrin för att utvärdera och jämföra ämnen och dess effekter. Vi tillåter i TCO Certified endast de icke-halogenerade ämnen som fått ett benchmark på 2 eller bättre.

Se Mark Rossi från Clean Production Action presentera GreenScreen under Sustainable IT Summit 2015.

Om TCO Development

Vi driver hållbarhet inom IT-sektorn med TCO Certified, hållbarhetscertifieringen för IT-produkter. Certifierade produkter och dess tillverkning möter hållbarhetskrav ur ett livscykelperspektiv, som verifieras av oberoende tredje part. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, med huvudkontor i Stockholm och med lokalkontor i USA och Asien.

Vi ger IT-inköpare och tillverkare möjlighet att göra mer hållbara val.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy