Skip to main content

​Offentlig upphandling står inför ett paradigmskifte med ny minister

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 14:46 CET

Initiativtagarna till uppropet för en modern upphandling, #ModUpp2020 besökte civilminister Ardalan Shekarabi för att diskutera hur upphandling kan bli ett effektivt verktyg för hållbar utveckling. Offentlig upphandling omsätter 600 till 900 miljarder kronor årligen.

#ModUpp2020 vill att offentlig sektor antar målet att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020.

– Vi ser mycket positivt på Ardalan Shekarabis ambition att genomföra ett paradigmskifte av offentlig upphandling med ett helhetsgrepp om upphandlingen och dess roll i samhällsutvecklingen. Ministern bjöd in oss att vara delaktiga i detta arbete, något vi såklart gärna gör. Vi tycker att det är hög tid att använda upphandlingen för att nå nationella miljömål, klimatmål och globala fattigdomsmål, säger Gabriella Blomgren, marknadschef på TCO Development.

– Vi tredjepartscertifieringar är resurseffektiva verktyg för att ställa hållbarhetskrav på olika produktkategorier samt att verifiera kraven som har ställts. Tillsammans representerar vi en bredd av miljömässiga och sociala hållbarhetskrav, sakkunskap och spårbarhet, avslutar Gabriella Blomgren.

Ardalan Shekarabi (S) och regeringen har tagit ett antal initiativ för att ge offentlig upphandling en mer strategisk roll i Sverige: ny Upphandlingsmyndighet, nationell upphandlingsstrategi med mål för hur offentlig upphandling ska bidra till en hållbar utveckling. I höst kommer även en ny upphandlingslag (implementering av EU-direktiv) vars syfte är att förenkla och att synliggöra uppdraget att att ställa miljö och sociala krav i upphandlingar.

På plats för #ModUpp2020 var: fr v på bilden Gabriella Blomgren, marknadschef på TCO Development, Magdalena Strejffert, generalsekreterare Fairtrade, Staffan Carlberg, kundansvarig KRAV, civilminister Ardalan Shekarabi (s), Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel), David Gunnarsson, ställföretr. avdelningschef, Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen) samt Christoph Mathiesen, verksamhetsledare på Marine Stewardship Council, MSC.

Presskontakt Anna Pramborg, mobil 070 6676404 eller anna.pramborg@tcodevelopment.com, eller Gabriella Blomgren mobil 0706 358351, gabriella.blomgren@tcodevelopment.com.

Se även vår workshop Så lyckas ni med modern upphandling den 13 april 2015

Om TCO Development

TCO Development arbetar för Hållbar IT och driver en hållbar utveckling av och med IT. Vi erbjuder hållbarhetscertifieringen TCO Certified, en tredjepartscertifiering för IT-produkter och GITaudit 2.0, ett ledningssystem för Hållbar IT samt UsersAward, kartlägger hur väl IT-systemen stödjer verksamheten. Inköpare och upphandlare över hela världen använder TCO Certified när de köper in IT-produkter som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter en rad krav som handlar om att tillverkningen, användningen och återvinningen av produkterna sker på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, social och ekonomisk hållbarhet. TCO Certified finns för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, desktops, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera