Skip to main content

Rapport: Både framsteg och utmaningar i IT-fabrikernas arbetsförhållanden

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 09:10 CET

Vår nya rapport baseras på uppföljande verifiering av kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen. Vi ser både framsteg och fortsatta utmaningar i IT-fabrikernas arbetsförhållanden.

Rapporten Impacts och Insights, undersöker vilken effekt kraven i den senaste generationen av TCO Certified har haft sedan lanseringen i november 2015. Vi ser framsteg kopplat till socialt ansvar i tillverkningen, utfasning av de farligaste kemikalierna i IT-produkter och IT-industrins proaktiva hållbarhetsarbete.

Rapporten innehåller en studie av 16 varumärkesägares arbete med socialt ansvar i tillverkningen under 2016 i jämförelse med 2013. Studien visar förbättringar i IT-fabrikernas arbetsförhållanden inom områden som diskriminering och föreningsfrihet.

– Det är glädjande att se dessa förbättringar inom viktiga områden som diskriminering och tvångsarbete i de fabriker där certifierade produkter tillverkas. Men vi ser fortfarande problem kopplat till omfattande övertidsarbete i fabrikerna, något som kommer att kräva vår fortsatta uppmärksamhet framåt, säger Sören Enholm, VD, TCO Development.

– Leverantörskedjan för elektronik är mycket komplex. Uppföljningen från TCO Development visar att varumärkesägarna har bäst position för ett övergripande ansvarstagande för miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Vi ser positiva effekter när varumärkesägarna hålls ansvariga för sin leverantörskedja, säger Björn-Erik Lönn, ordförande för Global Ecolabelling Network, GEN.

Den senaste generationen TCO Certified har också lett till ett paradigmskifte för att hantera farliga kemikalier i IT-produkter. För majoriteten av de kemikalier som används idag är hälsomässiga och miljömässiga risker okända, samtidigt som de kemikalier som förbjuds kan ersättas av andra lika farliga. Den nya metoden i TCO Certified innebär att gå från en lista över förbjudna flamskyddsmedel till en publik lista av accepterade flamskyddsmedel som har bedömts som säkrare alternativ av en oberoende part.

– Både IT-inköpare och industrin använder TCO Certified för mer ansvarsfulla val, fortsätter Sören Enholm. Inköpare har makten och varumärkesägarna lyssnar på deras efterfrågan. Genom att ställa krav på TCO Certified skickar inköpare en direkt signal till varumärkesägare om vikten av social och miljömässig hållbarhet.

– Bland miljömärkningarna i GEN, är TCO Certified en föregångare inom certifieringen av elektronik, avslutar Lönn.

Om TCO Certified

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som hjälper organisationer världen över med mer ansvarsfulla produktval. I mer än 25 år vi erbjudit lösningar för att minska risker och möta hållbarhetsutmaningar kopplade till IT-produkter. TCO Certified består av sociala och miljömässiga krav ur ett livscykelperspektiv. Oberoende veriering av att produkt, fabrik och varumärkesägare uppfyller kraven är inkluderad, både före och efter certiering.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.