Skip to main content

Swedbanks hållbarhetskrav banar väg för andra inköpare

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 16:17 CET

När Swedbank stod inför en stor upphandling av datorer valde man att upprätta en aktiv dialog med leverantörer av IT-produkter, och där ställa krav på TCO Certified. Resultatet av Swedbanks krav på socialt ansvar i produktionen blev att banken i slutändan bytte leverantör. Som en konsekvens av Swedbanks leverantörsdialog kommer inköpare att kunna välja bland fler varumärken som erbjuder datorer certifierade enligt TCO Certified.

–Det var inför en upphandling av fler än 16 000 datorer sökte man efter en certifiering för IT-produkter, vars krav skulle möta Swedbanks värderingar och hållbarhetsstrategi, berättar Maria Sjölund, inköpsstöd på TCO Development. Valet föll på den heltäckande hållbarhetscertifieringen TCO Certified; som omfattar krav på användarsäkerhet, ergonomisk design, miljöegenskaper och inte minst krav på socialt ansvarstagande i produktion.

-Under 2011 och 2012 har vi genomfört ett omfattande arbete med att integrera hållbarhet i hela vår inköpsprocess, säger  Amanda Jackson, strateg för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling på  Swedbank. Att våra leverantörer respekterar mänskliga rättigheter, miljö och motverkar korruption är viktigt både för vår affär och för samhället. Därför har vi prioriterat att hitta leverantörer som levererar produkter och tjänster som efterlever våra krav. I just den här upphandlingen ledde våra hållbarhetskrav till att nya IT-produkter certifierats, vilket såklart är till nytta även för andra aktörer som vill köpa in certifierade produkter, avslutar Amanda Jackson, strateg för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling på Swedbank.

Arbetet med hållbarhet är integrerat i Swedbanks affärsverksamhet. Bankens ambition är att frågorna ska genomsyra samtliga affärsbeslut och kontakter med intressenter. Som ett led i Swedbanks hållbarhetsstrategi har banken de senaste två åren arbetat med att förstärka och integrera hållbarhetsperspektivet i inköpsprocessen.

I avtalet ställde Swedbank kravet att samtliga modeller skulle genomgå test för certifiering enligt kraven i TCO Certified. Den tidigare leverantören valde att inte genomföra dessa tester och då valde banken att söka en ny leverantör.

Makten att påverka ligger i leverantörsdialogen
Swedbank har i sin dialog med tänkbara underleverantörer tydligt kommunicerat sina högt ställda krav och stått fast vid dessa genom hela upphandlingsprocessen. Genom att vara konsekventa och öppna med vilka krav de ställer har banken, gentemot leverantörer av IT-produkter, förmedlat att det finns ett mervärde av att certifiera sina produkter enligt tredjepartscertifieringen TCO Certified.

Swedbanks leverantörsdialog har nu lett fram till att ännu fler varumärken kan erbjuda bärbara datorer som certifierats enligt senaste versionen av TCO Certified, vilket banar väg för andra inköpare som nu har fler produkter att välja mellan.

Under ett seminarium på Social Responsibility Day den 20 februari berättar Swedbank och TCO Development tillsammans om hur en aktiv leverantörsdialog med krav på TCO certifierade produkter underlättar hållbara inköp; och om kraven på socialt ansvar i produktionen i TCO Certified.

Läs mer om Social Responsibility Day

För mer information, presskontakt på TCO Development, Anna Pramborg, anna.pramborg@tcodevelopment.com, mobil 070 667 6404

Om TCO Development

TCO Development arbetar för hållbar IT och är det företag som driver TCO Certified, en tredjeparts hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Professionella IT-inköpare över hela världen använder TCO Certified som en del av sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter krav på att produktion, användning och återvinning av produkterna baseras på och medverkar till miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Idag finns TCO Certified för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, stationära datorer, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets.

Vi arbetar även med GIT Audit, ett verktyg för Grön IT i organisationer.

Vi arbetar internationellt och driver sedan 1992 en hållbar utveckling inom IT. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och huvudkontoret finns i Stockholm samt med lokalkontor i USA och Asien.

www.tcodevelopment.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy