Skip to main content

Tekniken och effektiva lösningar finns men det saknas samordning visar årets Grön IT Index 2012

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 16:27 CET

Att ta tillvara på de närliggande effektiva IT-lösningarna borde vara en självklarhet för organisationer. Trots detta har intresset tidigare varit svagt för Grön IT sedan rekordintresset 2008. Tekniken och många effektiva lösningar finns redan men ett hinder är att samordningen och ansvaret faller mellan stolarna i organisationer visar Grön IT index 2012. Detta på grund av att det finns olika syn på vem som äger frågan om Grön IT, är det IT-chefen eller Miljöchefen?

I år visar även undersökningen att fler tar hänsyn till miljö- och hållbarhetspåverkan vid investeringar i IT. Fler verksamheter ser stora vinster och snabb pay-off med hjälp av en Grön IT-policy. 
Insikten om fördelar med Grön IT ökar totalt sett jämfört med tidigare undersökningar. Detta gör att de som har en Grön IT-policy tar in den i organisationens övergripande miljöpolicyn och frågan hamnar i högre grad hos miljöchefen. Därmed ses IT alltmer som en del i att reducera negativ miljöpåverkan och ett effektivt verktyg i hållbarhetsarbetet. Några exempel på snabb pay-off är energibesparingar via styrning av uppvärmning, effektivisering av transportrutter samt genom att ersätta fysiska transporter med IT.

Förutom att IT är ett sätt att effektivisera hållbarhetsarbetet finns det en positiv trend att allt fler verksamheter ställer hållbarhetskrav vid investering av IT-hårdvara. IT-produkter är en produktgrupp som fler bör prioritera utifrån ett riskperspektiv och hållbara inköp.

Produktgruppen IT har stor risk att bryta mot mänskliga rättigheter utifrån ett livscykelperspektiv. IT står även ofta för en stor ekonomisk andel av inköpen i en organisation. Grön IT Index visar dels att fler ställer krav på sin leverantör att de ska vara miljöcertifierade, dels att fler tar hänsyn till Grön IT-investeringar, som ansvarsfull återvinning, sociala förhållanden i produktionen samt god arbetsmiljö.

Resultat Grön IT Index 2012

Summering Grön IT Index 2012
Hänsyn till miljöpåverkan vid investeringar i IT ökar

Policy för Grön IT finns i högre utsträckning än förra året och fler tar in den i organisationens övergripande miljöpolicy

Hänsyn till arbetsförhållanden i leverantörsledet, till god ergonomi och till ansvarsfull återvinning av elektronikskrot ökar vid hårdvaruinvesteringar

Acceptansen att följa en policy för Grön IT ökar, redovisning av IT:s miljöpåverkan och uppföljningen ser också ut att öka. Miljöpåverkan från IT redovisas i högre grad än förra året

Sammanfattningsvis har de fyra indexområdena, Insikt, Handlingsplan, Efterlevnad och Utvärdering ökat sedan undersökningen av Grön IT påbörjades 2008. De senaste årens insikt och initiativ inom Grön IT visar sig ha effekt

Grön IT diskuteras på årets Green IT Summit i Västerås 6-7 november

För mer information, kontakta gärna
Anna Pramborg
TCO Development
Tel: 08-782 93 46
Mobil: 0706-67 64 04
E-post: anna.pramborg@tcodevelopment.com


Om TCO Development
TCO Development arbetar för hållbar IT och är det företag som driver TCO Certified, en tredjeparts hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Professionella IT-inköpare över hela världen använder TCO Certified som en del av sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter krav på att produktion, användning och återvinning av produkterna baseras på och medverkar till miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Idag finns TCO Certified för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, stationära datorer, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. Vi arbetar internationellt och driver sedan 1992 en hållbar utveckling inom IT. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och huvudkontoret finns i Stockholm samt med lokalkontor i USA och Asien.

TCO Development är företaget bakom TCO Certified och ägs av TCO – Tjänstemännens Centralorganisation. Sedan 1992 har TCO Certified varit den internationellt mest tongivande miljö- och användbarhetsmärkningen för IT-produkter. Sedan 2009 ingår även krav på socialt ansvarstagande. TCO Certified gör det enkelt att välj IT-produkter som är utformade för både användarnas och miljöns bästa.
Sedan 2011 är Grön IT audit ett kompletterande affärsområde för TCO Development. Grön IT audit,  GITauditTM, är ett ledningssystem för företag och organisationer som vill strukturera sitt arbete för att minska ITs negativa miljöbelastning, samt bli bättre på att använda IT som miljöteknik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy