Skip to main content

Unik innovation från TCO påverkar fortfarande IT-industrin mot hållbar utveckling – TCO Certified fyller 20 år

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 09:55 CEST

-Att få IT-produkter och dess produktion mer hållbara är viktigare än någonsin, menar Sören Enholm, VD på TCO Development i samband med att TCO Certified fyller 20 år som certifiering. Från att ett fåtal använde datorer på kontor till att vi idag ofta har flera datorer både privat och i arbetet så ökar också utmaningarna för industrin att tillverka och erbjuda produkter som möter hållbarhetskrav under hela livscykeln, säger Sören Enholm.

TCO-märkningen lanserades 1992 som ett verktyg för att få IT-industrin att ta fram IT-produkter som var säkrare för användarna och samtidigt sänka produkternas energiförbrukning som kommit att bli en stor kostnad för många företag. TCO Development för sedan dess en kontinuerlig dialog med användare, inköpare, producenter, oberoende forskare och andra intressenter för att ständigt uppdatera våra certifieringar.

Idag certifieras totalt sju olika produktgrupper enligt krav på att produktion, användning och återvinning av produkterna ska baseras på och medverka till miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. TCO Certified har sedan starten varit en viktig påverkansfaktor gentemot IT-industrin och bidragit direkt till produktutvecklingen av bildskärmar och datorer. Certifieringen används av inköpare, miljöchefer och beslutfattare över hela världen.

-Vi är mycket stolta över hur TCO Certified har utvecklats till den hållbarhetscertifiering som den är idag, och att vi fortfarande är med och påverkar både IT-produkter och hela IT-industrin, avslutar Sören Enholm, VD på TCO Development.

Hur TCO Certified har bidragit till en hållbar utveckling inom IT:
• Krav på förbättrad energieffektivitet, bland annat genom att införa knappen ”sleep mode” på bildskärmar.
• Fått ned de elektromagnetiska fälten på bildskärmar till hela 24 gånger lägre värden samt att helt eliminera statiska fält från skärmarna
• Först med att ställa krav på att farliga ämnen och kemikalier skulle bort eller reduceras, till exempel drev vi redan 1992 frågan om krav på eliminering av klorerade och bromerade flamskyddsmedel med hjälp av Naturskyddsföreningen.
• Hade tidigt krav på att reducera farliga ämnen som bly, kadmium, kvicksilver i IT-produkter
• Ställde tidigt krav på att CFC, så kallade freoner, helt skulle bort ur produktionen eftersom de bidrog till att försvaga ozonskiktet
• Första certifieringsprogrammet för IT som framgångsrikt kombinerar krav på god synergonomi och låg energiförbrukning hos produkterna
• Först med krav på socialt ansvar i produktionen av IT-produkter som dessutom bidragit till ökad transparens och bättre dialog med tillverkarna om arbetsvillkoren för anställda
• Idag finns över 8700 IT-produkter över hela världen som är certifierade enligt TCO Certified

 För mer information, kontakta gärna

Anna Pramborg
TCO Development
Tel: 08-782 93 46
Mobil: 0706-67 64 04
E-post: anna.pramborg@tcodevelopment.com

Om TCO Development

TCO Development arbetar för hållbar IT och är det företag som driver TCO Certified, en tredjeparts hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Professionella IT-inköpare över hela världen använder TCO Certified som en del av sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter krav på att produktion, användning och återvinning av produkterna baseras på och medverkar till miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Idag finns TCO Certified för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, stationära datorer, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. Vi arbetar internationellt och driver sedan 1992 en hållbar utveckling inom IT. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och huvudkontoret finns i Stockholm samt med lokalkontor i USA och Asien.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy