Skip to main content

Var noga när du väljer IT-produkt

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 11:46 CEST

Verkligheten är att nästan alla IT-produkter är tillverkade under tuffa arbetsvillkor i pressade produktionskedjor med övertid och undermålig arbetsmiljö som följd. Därför är det viktigt för upphandlande organisationer att med stöd av det nya EU-direktivet om offentlig upphandling ställa krav på socialt ansvar i produktionen av IT-produkter.

Idag finns det varumärken som vill ta ett ökat ansvar för miljömässiga och sociala aspekter i produktionen av sina produkter. I en rapport från TCO Development som publicerades den 28 augusti 2014 visar att 17 större IT-varumärken i högre grad än tidigare arbetar med att implementera uppförandekoder som följs upp genom ett strukturerat arbete med åtgärdsplaner, där brister hanteras via TCO Development.

– Sedan vi införde kraven i TCO Certified på socialt ansvar i produktionen ser vi en ökad dialog mellan varumärken och leverantör, samt en systematisk kartläggning av underleverantörer i högre grad, säger Niclas Rydell, TCO Development. 

Fler inköpare bör ställa sociala krav på produktionen när IT-produkter köps in och på så sätt uppmuntra IT-varumärkena att fortsätta arbetet med ökat socialt ansvarstagande i produktionen. Det nya EU-direktivet om offentlig upphandling uppmanar inköpare att ställa miljömässiga och sociala krav och att ta hjälp av certifieringar för att verifiera att kraven som ställs i upphandlingar uppfylls.

– Den största utmaningen för upphandlande organisationer är inte att ställa själva kraven, utan att följa upp att ställda krav faktiskt följs. TCO Certified erbjuder en sådan verifiering, till fördel för både upphandlare och IT-varumärken, avslutar Niclas Rydell.

TCO Certified är internationell hållbarhetscertifiering för IT-produkter som består av hållbarhetskrav som syftar till att hantera miljömässiga och sociala risker under IT-produkternas produktion, användning och slutfas. Med en unik bredd av krav är TCO Certified den mest omfattande tredjepartscertifieringen av IT-produkter och kan inte likställas med andra märkningar på marknaden.

Läs mer: 
Både framsteg och utmaningar i IT-industrins arbete med socialt ansvar i produktionen

Signalen från EU är nu mycket tydlig: ställ miljömässiga och sociala krav i offentliga upphandlingar


För mer information:

Produktchef TCO Certified, Niclas Rydell, niclas.rydell@tcodevelopment.com

Presskontakt: Anna Pramborg, anna.pramborg@tcodevelopment.com, tel +46706676404

Om TCO Development

TCO Development arbetar för Hållbar IT och driver en hållbar utveckling av och med IT. Vi erbjuder hållbarhetscertifieringen TCO Certified, en tredjepartscertifiering för IT-produkter och GITaudit 2.0, ett ledningssystem för Hållbar IT samt UsersAward, kartlägger hur väl IT-systemen stödjer verksamheten. Inköpare och upphandlare över hela världen använder TCO Certified när de köper in IT-produkter som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter en rad krav som handlar om att tillverkningen, användningen och återvinningen av produkterna sker på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, social och ekonomisk hållbarhet. TCO Certified finns för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, desktops, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy