Skip to main content

BIM-teknik möjliggör lekfull biljettkiosk åt Waxholmsbolaget

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 14:13 CEST

På Tekla Sverige har man den senaste tiden märkt en tendens av att BIM-tekniken i allt större utsträckning används vid små men komplicerade konstruktioner av alla slag. Det senaste i raden av dessa mindre konstruktioner är Structor Västerås samarbetsprojekt med Smederna AB för Waxholmsbolaget – en ny och minst sagt spännade biljettkiosk utformad som en båt. Smederna AB har modellerat och tillverkat hela stålstommen med balkar och pelare i projektet där Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB är huvudkonstruktörer.

-Det kreativa modellerandet har varit en utmaning i detta projekt. Vi har tagit hjälp av Teklas support, olika forum och även youtubeklipp som finns i utbildningssyfte. I det här projektet har man kliat sig i huvudet mer än en gång, men numera vet vi att kan någon tillverka det så kan vi modellera det, säger Martin Bengtsson på Structor.

Projektet tog sin form redan för flera år sedan genom att arkitekten Anna-Karin Ljungh kontaktade företaget Prefabsystem för råd och hjälp med tekniska lösningar när det gäller betongelement. Projektet hamnade slutligen hos Arcona som sedermera gav uppdraget med att utföra och montera betongelementen till Prefabsystem, vars projektledare samordnade all projektering, tillverkning, leverans och montage tillsammans med Structor.

-Att kunna visa upp en 3D-modell av konstruktionen är helt klart det bästa samordningsverktyget som finns, säger Elisabeth Flakierska på Prefabsystem.

Structor har använt BIM-verktyget Tekla Structures för att bland annat ta fram tillverkningsritningar på biljettkioskens fiberarmerade svängda fasadbetongväggar. Förutom det har Structor levererat underlag i form av DWG-filer för väggformerna till fabrikören, dessa har sedan utförts i stålplåt för att tåla vibrationer vid härdningsprocessen för fiberarmerad betong. Genom hela projektet har Tekla BIM-modellen från Structor Västerås med fördel använts under alla projekterings- och samordningsmöten gällande betongväggarna. På betongelementfabriken har modellen använts för att diskutera olika tillverkningsmetoder och som underlag för tillverkning av formar för böjda glas etc. 

Smederna AB har modellerat stålstommen till biljettkiosken i Tekla Structures. Man har sedan tillverkat ståletstommens delar, så som balkar och pelare i egen fabrik. Vidare har man under monteringen använt sig av läsplattor med Tekla Project Viewer ute på byggarbetsplatsen, vilket har underlättat vid monteringen.

- Vi fick väldigt mycket beröm från montageledaren att arbetet gick smidigt och allting passade på plats, vilket känns jättekul då det var ett krävande projekt med mycket böjda och vridna balkar. Det var ett roligt och annorlunda projekt, säger Sabina Krook, modellerare på Smederna AB.

Även små byggnader kan innebära stora utmaningar för konstruktören. I detta projekt har en av dessa utmaningar varit de avancerade geometrier som alla elipsformer skapar. Byggnaden har formen av en spetsig elips och detta medför att betongväggarna svänger med en radie som ändrades kontinuerligt. Väggarna hade även en tjocklek på 80 mm, men en 200 mm tjock fönstersmyg. Denna fönstersmyg skulle följa väggarnas svängning i horisontell led men även fönstrens form av en halv elips i vertikal led. Stålformarnas formsidor vid fönstren kom alltså att behöva kröka sig kring två axlar. Detta arbete kräver stor noggranhet och kontroll.

- En av fördelarna med BIM-tekniken är att den är tidssparande och har stor precision. Vi har med hjälp av BIM sparat in en hel del arbete för fabrikören genom att kunna tillhandahålla färdiga underlag för formstålplåtarna. Dessa har nu kunnat beställas färdigskurna istället för att de skulle ha tillverkats på plats. Väggformar brukar annars fabrikören bygga själv med endast väggritningen som underlag. I detta fall hade detta varit svårt och tidsödande, säger Martin Bengtsson på Structor.

Den nya biljettkiosken är placerad ute på Allmänna Gränd på Djurgården i Stockholm och invigdes i maj månad i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Kihlén, Senior Consultant, Tekla Sverige; tel. +46 21-109 646, e-mail: niklas.kihlen@tekla.com
Martin Bengstsson, konstruktör, Structor Västerås; tel +46 21- 81 45 54, e-mail: martin.bengtsson@structor.se
Mikael Johansson, Teknisk ansvarig, Smederna AB; tel +468 55 64 55 12, e-mail:  micke@smederna.se


Om Tekla

Med sin programvara driver Tekla Corporation på utvecklingen av digitala informationsmodeller och bidrar med ökade konkurrensfördelar för energi- infrastruktur- och byggindustrin. Företaget grundades redan 1966 och har idag kunder i över 100 länder, kontor i 20 länder och ett världsomspännande partnernätverk.Tekla förvärvades av Trimble Navigation Ltd. 2011. Tekla är en del av Trimble Buildings, en grupp formerad av Trimble 2012 för att erbjuda hårdvara, mjukvara och tjänster för strömmande samarbete genom hela (DBO; Design-Build-Operate) livscykeln av byggandet.

Tekla BIM

Med en ambition att mångfaldiga sina kunders potential att tänka och prestera stort, delger Tekla en korrekt, detaljerad och informationsrik programvarumiljö för 3D-modellbaserad konstruktion (BIM; Byggnadsinformationsmodellering) som kan delas av entreprenörer, konstruktörer och tillverkare för stål, betong och trä. De mycket detaljerade och verklighetstrogna konstruktionsmodellerna som skapas, kombineras och distribueras med Tekla Structures möjliggör bästa tänkbara byggförutsättningar och produktionskontroll. Att centralisera byggnadsinformation i modellen möjliggör mer samkörd och integrerad projektledning och leverans. Detta innebär ökad produktivitet och eliminering av avfall, vilket gör konstruktioner och byggnader mer hållbara.

Läs mer på www.tekla.com, www.teklastructures.com and www.teklabimsight.com  

Trimble

Trimble tillhandahåller teknologi för att göra mobila arbetstagare i företag och myndigheter betydligt mer produktiva. Lösningar används främst i applikationer som kräver position eller plats - inklusive mätning, konstruktion, jordbruk, flotta och kapitalförvaltning, allmän säkerhet och kartläggning. Förutom att utnyttja positioneringsteknik, såsom GPS, laser och optik, kan Trimbles lösningar inkludera programvaruinnehåll specifikt för användarens behov. Trådlös teknik används för att leverera lösningen till användaren och för att säkerställa en tät koppling mellan fältet, tillbaka till kontoret. Trimble grundades 1978, och har sitt huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien.

www.trimble.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy