Skip to main content

Ett av Europas största miljöprojekt tar sin början i Danmark med hjälp av BIM

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 15:36 CEST

Ett av Europas största miljöprojekt startas just nu i Köpenhamn och tas fram med hjälp av BIM. En ny anläggning Amager Bakke, som kombinerar avfallsförbränning och energiutvinning, komplett med en skidbacke och en klättervägg, kommer att ersätta den över 40 år gamla förbränningsanläggningen. Detta är ett gigantiskt byggprojekt som täcker ett område stort som sju fotbollsplaner.

Anläggningen ligger i Amager i Köpenhamn och kommer att täcka en yta på 41 000 kvm och resa sig till en höjd av 80 meter. När det är i bruk, kommer energianläggningen att omvandla hushållsavfall till värme på ett nytt, miljövänligt sätt.

Det första spadtaget togs i mars i år och byggnaden beräknas vara färdig 2017. Projektet är enormt: 5000 ton stål kommer att användas till byggnadens struktur och grunden kommer att bestå av 2400 stycken armerade betongpålar som sätts ner i jorden, täckta av 35 000 kubikmeter betong.

Amager Bakke kommer också att vara ett rekreationsområde för stadens invånare. Designen inkluderar en skidbacke som kommer att vara öppen hela året och en klättervägg som ska ligga på toppen av kullen.

Den danska ingenjörsfirman Moe A/S är ansvarig för planeringen av alla strukturer och bär även huvudansvaret för hela Amager Bakke projektet. Till sin hjälp använder de Teklas BIM-programvara vid planering och projektering av detta arkitektoniskt och strukturellt utmanande projekt.

BIM mjukvaran gör att byggnaden kan modelleras in i minsta detalj, från skruv och muttrar till mängdspecifikationer och upphandlingslistor, standarder och montageinstruktioner.

Tekla Structures används konsekvent, varje dag av en grupp på tre till sex ritare och modellbyggare. Dessutom, använder konstruktörerna modellen för att se de invecklade detaljerna i modellen, göra mätningar och använda modellen för att arbeta med andra intressenter i projektet.

Förbättra samarbetet med modellering

Tekla-modellen möjliggör för Moe att eliminera konstruktionsfel innan byggnationen ens har börjat, vilket i sin tur gör att företaget kan hålla tidsplanen och budgeten. Open BIM:s tillvägagångssätt ger också nya och förbättrade samarbetsmodeller för de olika aktörerna i byggprojektet.

– Vi använder ”BIM tänkande" genom hela projektet. Tekla används i olika delar av projektet, inklusive detaljer för stål och armerad betong, 4D schemaläggning och kvantitetsanalys, säger Anders Bilgaard, chefsplanerare och superanvändare för Tekla på Moe A/S.

 Under projektets gång, uppdateras informationsmodellerna regelbundet för alla medverkande. Kunden har därför konstant tillgång till dagsaktuell information om projektet och utvecklingen av konstruktionen - från alla berörda parter.

Det är mycket viktigt att säkerställa effektivt samarbete och informationsutbyte mellan de olika aktörerna i ett projekt som detta. Tekla-modellen låter informationsutbytet flöda fritt mellan alla projektparter
– I det här projektet, modellerade vi armeringsjärnen, främst eftersom vi ville förse entreprenören med exakta mått. När allt är modellerat, har vi bättre kontroll över antalet armeringsjärn våra entreprenörer använder. Tidigare skulle vi ha förberett utkast och mängder och sedan tagit ut dessa för hand. Det var en mycket tidskrävande process. Nu kan vi extrahera utkast och mängder direkt från modellen, vilket är fördelaktigt för kunden eftersom informationen alltid är korrekt, säger Anders Bilgaard.

Projektdetaljer:
Kund: Amager Resource Center
Kostnad: 600 miljoner dollar
Area: 41,000 kvm

Konsulter:
Moe A/S 
Bascon A/S
BIG CHP - Architect
Rambøll Energi

Projektörer:
NCC
GEO København
Tvilum Landinspektørfirma A/S

Arkitekt:
BIG - Bjarke Ingels Group

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Birk, Director, Tekla Denmark, tel. +45 30509887, e-mail martin.birk (at) tekla.com
Niklas Kihlén, Senior Consultant, Tekla Sverige; tel. +46 21 109 646, e-mail niklas.kihlen(at) tekla.com

 

Om Tekla
Med sin programvara driver Tekla Corporation på utvecklingen av digitala informationsmodeller och bidrar med ökade konkurrensfördelar för energi- infrastruktur- och byggindustrin. Företaget grundades redan 1966 och har idag kunder i över 100 länder, kontor i 15 länder och ett världsomspännande partnernätverk.Tekla förvärvades av Trimble Navigation Ltd. 2011. Tekla är en del av Trimble Buildings, en grupp formerad av Trimble 2012 för att erbjuda hårdvara, mjukvara och tjänster för strömmande samarbete genom hela (DBO; Design-Build-Operate) livscykeln av byggandet.

Tekla BIM
Med en ambition att mångfaldiga sina kunders potential att tänka och prestera stort, delger Tekla en korrekt, detaljerad och informationsrik programvarumiljö för 3D-modellbaserad konstruktion (BIM; Building Information Modeling) som kan delas av entreprenörer, konstruktörer och tillverkare för stål, betong och trä. De mycket detaljerade och verklighetstrogna konstruktionsmodellerna som skapas, kombineras och distribueras med Tekla Structures möjliggör bästa tänkbara byggförutsättningar och produktionskontroll. Att centralisera byggnadsinformation i modellen möjliggör mer samkörd och integrerad projektledning och leverans. Detta innebär ökad produktivitet och eliminering av avfall, vilket gör konstruktioner och byggnader mer hållbara.

Läs mer på www.tekla.com , www.teklastructures.com  and www.teklabimsight.com 


Trimble
Trimble tillhandahåller teknologi för att göra mobila arbetstagare i företag och myndigheter betydligt mer produktiva. Lösningar används främst i applikationer som kräver position eller plats - inklusive mätning, konstruktion, jordbruk, flotta och kapitalförvaltning, allmän säkerhet och kartläggning. Förutom att utnyttja positioneringsteknik, såsom GPS, laser och optik, kan Trimbles lösningar inkludera programvaruinnehåll specifikt för användarens behov. Trådlös teknik används för att leverera lösningen till användaren och för att säkerställa en tät koppling mellan fältet, tillbaka till kontoret. Trimble grundades 1978, och har sitt huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien.
www.trimble.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy