Skip to main content

WSP och Ramböll vinnare i BIM Awards

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 12:12 CEST

Nu har vinnarna i Tekla Sverige BIM Awards äntligen korats. WSP vann i BIM-kategorin med projektet Ekensbergsbron i Sundbyberg. Bron är en kombinerad fackverks- och betongbro som ingår i Tvärbanan Stockholms utbyggnad från Alvik till Sundbyberg och Solna. Ramböll tog hem stål-kategorin med sin sopförbränningscentral Brista 2 i Märsta, norr om Stockholm. Vinnarna i Tekla Sverige BIM Awards kvalificeras nu till Teklas årliga internationella tävling, Tekla Global BIM Awards med bidrag från hela världen.

Tekla Sverige BIM Awards är ett sätt att framhäva mångsidigheten med programvaran Tekla Structures och BIM, men även ett sätt att visa upp hur en programvara är med och påverkar landskapet runt om i världen. Flera av världens mest unika och uppseendeväckande byggnader har konstruerats med hjälp av Tekla Structures. OS-arenan Fågelboet i Peking, Tokyo Sky Tree i Japan och The Pinnacle i London är några. Även kända svenska landmärken som Friends Arena i Solna och Globen Sky View och har konstruerats med hjälp av Tekla Structures.

Vinnare i BIM-kategorin – WSP med Ekensbergsbron i Sundbyberg
Juryns motivering: “Med modern teknik har ett utbyte av modellen i stället för ritningar mellan olika länder optimerat förutsättningar för integration mellan tillverkning och design. Genom att effektivt utnyttja Tekla Structures fördelar vad gäller samverkan av stål och betong samt redovisning av armering i 3D får man en ökad tydlighet i både projekteringsfasen och vid själva produktionen. Detaljer som skulle varit oerhört komplicerade att redovisa vid användande av 2D har i detta fall redovisats med hög noggrannhet på ett tydligt och systematiskt vis.”

– Det känns helt klart stort att vara med i den globala Tekla tävlingen, nu kan andra länder se hur långt Sverige kommit inom broprojektering i Tekla. Projekteringen av Fackverksbron i Tekla Structures och bra kommunikation med ståltillverkaren har gett WSP ett stort kliv inom framtidens broprojektering. 3D-modellen har utnyttjas i alla steg i projektet från skiss till verklighet, säger Adam Röing, WSP Samhällsbyggnad.

Vinnare i Stål-kategorin - Ramböll med sopförbränningscentral Brista 2 i Märsta
Juryns motivering: “Genom att utnyttja fördelarna med Tekla Structures har projektörerna lyckats genomföra ett relativt stort stålprojekt, med en mängd komplicerade lösningar där man till stor del nyttjat färdiga programlösningar. Detta skapar oerhört goda förutsättningar för en lyckad projekteringfas och projektet i helhet. Modellen har här varit till stor nytta vid informationsutbyte mellan olika länder samt att detaljer och knutpunkter som varit svåra att redovisa med traditionell 2D har blivit överskådliga med hjälp av 3D-modellen.”

– Att vinna i så hård konkurrens är inte enbart ett erkännande av våra satsningar på 3D-projektering i Tekla utan även ett stort tack till medarbetarna som i dagsläget levererat mer än 5000 korrekta ritningar, alltid i tid. Vi är alla både stolta över denna utmärkelse och medvetna att vi måste leva upp till samma höga förväntningar även i framtiden, säger Emil Sandholm på Ramböll.


För mer information, vänligen kontakta:
 
Mikael Holmisto, Service Manager, Tekla Sverige; tel. +46 21 109 647, e-mail mikael.holmisto(at)tekla.com
Adam Röing, WSP Samhällsbyggnad, e-mail adam.roing(at)wspgroup.se
Emil Sandholm, Ramböll, e-mail emil.sandholm(at)ramboll.se

Om Tekla

Med sin programvara driver Tekla Corporation på utvecklingen av modellbaserad konstruktion, vilket gör byggnads- och infrastruktursbranscherna allt mer konkurrenskraftiga. Tekla har kunder i nästan 100 länder, kontor i 15 länder och ett världsomspännande partnernätverk. Företaget grundades 1966.

Med ambitionen att mångfaldiga sina kunders potential att tänka och prestera stort tillhandahåller Tekla en noggrann, detaljerad och informationsrik programvarumiljö för 3D-modellbaserad konstruktion (BIM; Building Information Modeling) som kan användas gemensamt av entreprenörer, byggnadsingenjörer samt leverantörer och tillverkare av stålkonstruktioner och prefabricerade betongkonstruktioner. De mycket detaljerade och verklighetstrogna konstruktionsmodellerna som skapas, kombineras och distribueras med Teklas BIM-program möjliggör bästa tänkbara byggförutsättningar och produktionskontroll. Att centralisera byggnadsinformation i modellen möjliggör mer samkörd och integrerad projektledning och leverans.  Detta innebär ökad produktivitet och eliminering av avfall, vilket gör konstruktioner och byggnader mer hållbara. Läs mer på www.tekla.com, www.teklastructures.com och www.teklabimsight.com

Trimble

Trimble tillhandahåller teknologi för att göra mobila arbetstagare i företag och myndigheter betydligt mer produktiva. Lösningar används främst i applikationer som kräver position eller plats - inklusive mätning, konstruktion, jordbruk, flotta och kapitalförvaltning, allmän säkerhet och kartläggning. Förutom att utnyttja positioneringsteknik, såsom GPS, laser och optik, kan Trimbles lösningar inkludera programvaruinnehåll specifikt för användarens behov. Trådlös teknik används för att leverera lösningen till användaren och för att säkerställa en tät koppling mellan fältet, tillbaka till kontoret. Trimble grundades 1978, och har sitt huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien. www.trimble.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy