This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Robots på Tekniska museet

Bild -

Robots på Tekniska museet

  • Licens: Användning i media
  • Av: Anna Gerdén
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 2480 x 1723, 1,17 MB
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 387 697 besökare 2019.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Presskontakt