Skip to main content

Årets industriminne 2009

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 09:10 CET

Svenska Industriminnesföreningens styrelse har utsett Porjus kraftverkssamhälle till Årets industriminne 2009. Mottagare av utmärkelsen är Porjus arkivkommitté. Motiveringen är följande:

” Porjus arkivkommitté tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2009 för ett långsiktigt, uthålligt och framåtsyftande arbete med att bevara och samla kunskap kring Porjus kraftverkshistoria samt för sitt arbete för att utveckla Porjus kraftverkssamhälle till ett viktigt besöksmål och en turistattraktion.”

Utmärkelsen överlämnas av Bosse Lagerqvist, Svenska industriminnesföreningens styrelse och landshövding P-O Eriksson den 11 februari kl 13.00, i LaponiaPorten, Porjus.

Svenska industriminnesföreningen och Årets industriminne
Svenska industriminnesföreningen (SIM) har sedan starten 1989 arbetat för att främja intresset för industrihistoria och industriminnesvård. Varje år sedan 1995 har SIM utsett Årets industriminne. Syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och nyskapande insatser.

Porjus kraftverkssamhälle
Porjus kraftverkssamhälle speglar en mycket viktig del av Norrbottens och Sveriges industrihistoria. Kraftstationen och samhället i Porjus är en del av Norrbottens teknologiska megasystem, vars olika delar har spelat och fortfarande spelar en central roll i utvecklingen i Sverige, ekonomiskt, socialt och politiskt.

Porjus gamla kraftstation är ett storskaligt industriminne, ett pionjärverk som växte fram i väglöst land under åren 1910-1915. Kraftstationen är restaurerad och genom visningar kan besökarna se kontrollrummet och maskinsalen bevarade i ursprungligt skick. En permanent bildutställning berättar om de svåra förhållanden som gällde när pionjärerna byggde Porjus. Vattenkraften och dess människor dokumenteras dessutom i ett arkiv med fotografier, film och skriftligt material av Porjus Arkivkommitté sedan 1962. Arkivkommittén har också publicerat flera böcker och skrifter. Det mångåriga arbetet har kunnat genomföras genom löpande stöd från Vattenfall.

Sommartid lockar Porjus kraftverkshistoria många besökare. I upplevelsecentret Kraftbyggarland kan barn på ett lättfattligt sätt genom lek förstå hur vatten blir elkraft. En kulturstig passerar samhället och de flesta kulturhistoriskt intressanta platserna i Porjus. I närheten kan en vandring på den 44 km långa Rallarstigen, ett besök vid det torrlagda Harsprångsfallet eller det rivna Harsprångets kraftverkssamhälle ge ytterligare upplevelser. Byggnaden ”LaponiaPorten” i Porjus uppfördes 2006 som ny mötesplats för boende och besökare, för att stärka Porjus lokala utveckling och vara en ingång till världsarvet Laponia. Den nya kraftstationen i Porjus byggdes i mitten av 1970-talet och ligger helt under jord.

Kontakt och mer information
Dag Avango, SIM, avango@kth.se eller
Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se, tel: 08-450 56 46

Pressbilder finns på www.tekniskamuseet.se

Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 318 240 besökare 2009.


TEKNISKA MUSEET, MUSEIVÄGEN 7, BOX 27842, 115 93 STOCKHOLM, TEL 08-450 56 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy