Skip to main content

Brainchild – ett event för och om särbegåvade unga

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 14:40 CET

Brainchild – för barn och unga med särbegåvning

Den 20 – 21 november upprepar Tekniska museet succén från i våras och står åter värd för ett event med fokus på särbegåvade barn och unga. Det blir två dagar fyllda med workshops,utmaningar, föreläsningar och lek.

Intresset var stort när Stockholms första Brainchild-event för unga särbegåvade arrangerades på Tekniska museet. För att möta behovet av information och kunskap inom ämnet utökas nu eventet till två dagar med föreläsningar, workshops och möten. Första dagen vänder sig främst till familjer med barn i alla åldrar och den andra dagen till yrkesutövande personer.

Syftet med Brainchildär att skapa större insikt och ge användbara verktyg för att hantera några av de utmaningar som kommer med ett sätt att tänka som inte följer standardmallen.Några av frågorna som kommer att belysas är varför och hur särbegåvade elever ska identifieras och stödjas i klassrummet, vilka krav som ställs i den nya skollagen och hur Skolverkets stödmaterial kan användas. Målet är att öka förståelsen för särbegåvade barns sätt att fungera och ge vägledning i det fortsatta arbetet med att tillgodose deras behov.

– Museets utställning MegaMind är skapad i samarbete med 700 barn med olika funktionsvariationer och handlar om hjärnan och hur idéer kommer till. Därför är det spännande att erbjuda seminarium som behandlar hjärnans mångfald och ämnen som inlärning och inkludering, säger Anna Velander Gisslén, projektledare och kommunikatör på Tekniska museet.

Tekniska museet arbetar hela tiden för att vara ett tillgängligt museum och en stimulerande plats för alla unga.Ambitionen är att alla oavsett funktionsvariation ska utmanas och få en givande skolgång och fritid och vill därför bidra till att sprida kunskap om särbegåvning och andra variationer.

– Det finns en stor törst att lära sig mer om särbegåvning, även att möta andra i samma situation. Barn som inte fått möjlighet att träffa jämnåriga särbegåvade kan känna sig ensamma och utanför. Att ge dem möjlighet att mötas i en innovativ miljö känns därför väldigt roligt, säger Anna Velander Gisslén.

Söndagen 20 november är öppen för allmänheten, där familjer med barn i alla åldrar är välkomna, samtliga föreläsningar teckentolkas.Måndagen 21 november är riktad till alla yrkesverksamma som arbetar med skola; pedagog såväl som ledning.

För mer information:

Anna Velander Gisslén, kommunikationsansvarig, anna.gisslen@tekniskamuseet.se, 0708-95 65 20

Johan Nyh, projektledare Brainchild, jnyh@rocketmail.com

Program och mer information finns att läsa på Brainchilds hemsida.


Om arrangörerna:

Eventet arrangeras i samarbete med Filurum Sverige och Mensa GCP (Gifted Children Program).Filurums nätverk, som består av drygt 1 500 föräldrar och professionella, ordnar kontinuerligt evenemang med syfte att utbyta erfarenheter inte minst erbjuda de särskilt begåvade barnen möjligheter att träffa likasinnade. 

Mensa GCP är ett nätverk bestående av ideellt engagerade föräldrar, informatörer och andra som tycker frågan är viktig. Nätverket anordnar bland annat träffar och GCP-informatörerna arbetar med att sprida kunskapen i skolorna.

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 346 600 besökare 2015.

.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy