I'm Alive – mobil teknik på liv och död

Pressmeddelande -

I'm Alive – mobil teknik på liv och död

Att du dagligen använder dig av din Smartphone för att göra ärenden, kommunicera med vänner eller helt enkelt bara för ditt eget höga nöjes skull är knappast någon nyhet. Men för människor som befinner sig på flykt från en otrygg tillvaro i sina hemländer kan en Smartphone betyda så mycket mer.

Appar som Facebook och Skype har blivit självklara delar av våra vardagsliv, men för människor på flykt har de blivit en livlina. Vi vistas på samma platser och rör oss i samma digitala miljöer, men våra syften är väldigt skilda. På stranden där du uppdaterar dina Instagramvänner om din nya solbränna, skickar andra människor i utsatta positioner selfies för att meddela sina anhöriga att de fortfarande lever.

Kanske vi frågar oss hur vi skulle kunna klara oss utan vår GPS-funktion i den täta stadstrafiken, eller för att mäta den senaste joggingrundan? Men samma funktion används också av flyktingar för att hitta den säkraste vägen över dödens hav. För faktum är att en fungerande mobiltelefon kan betyda skillnaden mellan att leva eller att dö. De är avgörande verktyg för att planera flykten, hitta vägen, göra översättningar, kommunicera med anhöriga; och för att kunna fly undan själva flykten för en stund.

Den 12 oktober 2016 öppnar Tekniska museet utställningen I'm Alive – mobil teknik på liv och död. Nyanlända har delat med sig av sina berättelser om vad smartphones och mobilt internet betytt för dem under deras flykt. I utställningen uppmärksammas också innovativa initiativ som hjälpt flyktingar och där den mobila tekniken ofta varit väsentlig.

Projektet har genomförts i samarbete med bland andra Sverige för UNHCR, Better Shelter, Refugees Welcome Stockholm, Villa Victoria, Annah Björk, Mattias Beijmo och Maritime Organisation for Following up and Rescue.

Till utställningen kommer skolmaterial riktat mot högstadiet och gymnasiet att erbjudas.

Vill du veta mer om utställningen är du välkommen att kontakta Magdalena Tafvelin Heldner, utställningsansvarig intendent på Tekniska museet: magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 346 600 besökare 2015.

.

Presskontakt

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Relaterat material