Skip to main content

Svenska industriminnesföreningen lanserar en ny hemsida

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 11:32 CEST

Det svenska industriarvet är en rik källa till kunskap om Sveriges samtidshistoria. Industrihistoriska miljöer har en viktig roll som besöksmål. På många platser finns ideellt arbetande arbetslivsmuseer.

För att samla kunskapen om industriarvet på en och samma plats lanserar Svenska industriminnesföreningen (SIM) nu en ny hemsida, www.sim.se.

På hemsidan finns en rik kartbaserad guide till industrihistoriska miljöer. Här finns nyheter kring industriarvet och ett omfattande länkregister till mer information om det industriella kulturarvet, både nationellt och internationellt.Hemsidan är även en vägledning till forskning och utbildning. Den ska vara en resurs och mötesplats för alla dem som professionellt eller ideellt arbetar med industriarvet.På sikt kommer hemsidan att lanseras i en engelskspråkig version.

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989. Det är en ideell, obunden förening som arbetar för att främja intresset för industrihistoria och industriminnesvård. Inom kort utser Sveriges industriminnesförening Årets industriminne 2013.

Utmärkelsen delas ut för nittonde året i följd. Mer information om pristagarna och omföreningen finner du på den nya hemsidan.

SIM representerar Sverige i den internationella organisationen TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 276 330 besökare 2012.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera