Skip to main content

Tekniska museet ersätter ledningen med artificiell intelligens

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2018 08:30 CEST

Holander ger tummen upp för AI

Efter många lyckade experiment med artificiell intelligens (AI), både i uställningssyfte och som beslutsfattare, låter Tekniska museet meddela att man till hösten planerar att löpa hela linan ut och låta hela ledningsgruppen ersättas av en artificiell intelligens.

Det hela började för runt fem år sedan, då museet inför lanseringen av dataspelutställningen Game On 2.0 behövde hitta ett fungerande flöde för hur besökarna skulle få ta del av utställningen. Ett antal alternativ låg uppe för beslut men man hade svårt att nå ett gemensamt beslut kring vilken väg man borde gå. Parallellt med detta drevs ett forskningsarbete i museets regi under arbetsnamnet ”AI vs. VD” med syfte att undersöka beslutsprocesser på ledningsnivå och huruvida en AI (som internt kom att kallas Holander) kunde lära sig denna och även vidareutveckla och optimera den. I takt med att data matades in i Holander snappade denna upp de olösta punkter som fanns kring besökarflödet och valde att proaktivt komma med ett förslag på lösning. Forskargruppen vidarebefordrade förslaget och efter att ha undersökt det gavs tummen upp, och i efterhand konstaterades att lösningen hade varit till gagn för både museum som besökare.

Projektledaren för ”AI vs. VD”, Miles Dyson berättar:

-När vi såg Holanders förmåga att ta hänsyn till alla olika påverkande faktorer, att hitta en lösning som inte bara verkade för vårt eget bästa utan som även underlättade för besökarna, valde vi att skjuta till medel och förlänga forskningsprojektet. Resultaten lät inte vänta på sig och idag kan vi stolt presentera uppföljaren till Holander – Holanderson.

I och med Holandersons födelse flyttades fokus från föregångaren Holander men i beslutssituationer visade det sig att båda de artificiella intelligenserna jobbade mycket bra ihop, och faktum är att beslutet kring att ersätta museets ledning kom från just en sådan ”sittning” där en lång lista med förslag på bland annat förbättringar, förändringar och förvärv levererades. Förutom det kommande ledningsskiftet innehåller listan bland annat en avancerad inköpslista med en rad material som vissa kritiker finner oroväckande, några har till och med ställt frågan om det kan vara så att museets AI införskaffar sig grunderna till en fysisk form, en kropp. Museets kommunikationsavdelning (som redan ersatts av Holander) anser att oron är obefogad och hävdar att allt materialinköp handlar om ”rena förbättringar av den befintliga miljön och säkerheten däri”.

Skiftet är tänkt att genomföras den 4 augusti och kommer att utvärderas löpande.

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 314 666 besökare 2017.

.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy