Skip to main content

Tekniska museet + MUSEKO = Science Center!

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 07:00 CEST

Nu står det klart att tallinbaserade MUSEKO kommer att producera Tekniska museets nya Science Center. MUSEKO uppfyllde alla skall-krav i EU-upphandlingen, samt hade bästa pris. MUSEKO själva understryker att erfarenhet och förmågan att direkt kunna se, och optimera lösningar är bidragande faktorer för att kunna genomföra ett väl utfört arbete.

I sin strävan efter att bli en ledande arena för inspiration, kreativitet och innovation har höga krav ställts på en samarbetspartner inför den kommande produktionsfasen av Tekniska museets Science Center. Av de anbud som därefter presenterats mötte det estländska produktionsbolaget MUSEKO bäst dessa krav. Museets största satsning någonsin går nu därför in i en spännande fas där målet kommer allt närmare.

MUSEKO firar i år sitt tioårsjubileum och har närmare sjuttio liknande projekt i ryggen, men de påpekar själva skillnaderna i de tidigare projekten de varit ansvariga för jämfört med hur detta projekt ser ut. Förutom en ny geografisk plats att verka på, lyfter de fram den familjära men professionella miljö som de upplevt i sitt samarbete med Tekniska museet och dess personal. De tror även att den spetskompetens företaget har inom området kommer bidra till att befästa museets position på upplevelsemarknaden.

Även från museets sida uttrycker man en optimism över samarbetet med MUSEKO.
Bästa gänget vann! MUSEKO är ett företag som sprudlar av kompetens, kreativitet och energi. Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete, och öppningen av Tekniska museets Science Center under hösten 2015, säger Åsa Lindgren, projektledare.

Kort om Science Center

Tekniska museets nya Science Center-utställning blir en överraskande, lustfylld och interaktiv lärandemiljö där naturvetenskap och teknik blandas med konst och kultur. Logisk och matematisk intelligens möter det kreativa, kroppsliga, sociala och musikaliska. Öppna ytor med över tio meters takhöjd varvas med lugnare rum och broar som sträcker sig högt uppe i luften. Här finns interaktiva installationer för utforskande av sinnen och hjärnans kognitiva funktioner, men också för att skapa, konstruera och prova teknik som tänjer på människans gränser.

Målgruppen är barn och unga. För lärare och skolelever blir utställningen ett lärande laboratorium speciellt anpassat till de olika årskursernas läroplan.

Gåvor och samarbeten

Stort tack till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som investerar i vår vision om nästa generations Science Center. Tack också till Sveriges Ingenjörer, Stora Fonden, Arvsfonden, Post- och telestyrelsen samt Innovativ kultur.

Tack också till våra samarbetspartners Hjärnfonden och KTH VIC - Visualisation-Interaction-Collaboration.

Kontakt och mer information: 

Åsa Lindgren, projektledare för Science Center-utställningen.
asa.lindgren@tekniskamuseet.se
08-450 57 55

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 300 468 besökare 2013.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy