Skip to main content

​Fortsatt upprustning av ledningsnäten i S:t Larsgatan

Nyhet   •   Feb 16, 2016 17:00 CET

Från 4 april fram till slutet av september fortsätter framtidssäkringen av ledningsnätet längs
S:t Larsgatan. Våren och sommaren 2015 renoverades ledningarna mellan Torkelbergsgatan och Drottninggatan, nu är det dags för etapp 2 som är sträckan mellan Storgatan och Järnsvägsgatan. Gamla fjärrvärme- och vattenledningar byts ut, spillvattenledningar renoveras, elnätet stärks upp och samtidigt läggs optokabel för bredband via fiber.

Förberedelserna för arbetet påbörjas dock redan lördagen den 20 februari då ett ventilbyte i korsningen Klostergatan/Storgatan görs under ett dygn. Fram till början av april kommer ett antal liknande mindre arbeten att utföras i området. Det innebär att biltrafiken kommer att ledas om under tiden förarbetet pågår.

Från och med början av april stängs hela sträckan Storgatan – Järnvägsgatan av för fordonstrafik. Trafik till och från fastigheterna kommer att vara möjlig och Östgötatrafikens bussar kommer att gå som vanligt, men resten av trafiken leds om. Avstängningen kommer att skötas med hjälp av flaggvakter dagtid och trafikljus kvälls- och nattetid.
Mer information om avstängningen av S:t Larsgatan kommer i mars.

Har du frågor kontakta gärna Tekniska verken på 013 -20 80 00 eller via tekniskaverken.se