Skip to main content

"Historisk chans öppna låsningarna kring vattenkraften"

Nyhet   •   Dec 02, 2015 15:33 CET

”Ett viktigt bidrag för en konstruktiv fortsatt dialog om vattenkraftens roll i framtiden”. Det säger Pernilla Winnhed, vd i Svensk Energi, som en första kommentar till det förslag till miljöåtgärder i vattenkraften som av två myndigheter överlämnades till regeringen nyligen.

Bakom förslaget står Björn Risinger, tidigare generaldirektör i Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) samt Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör. De har tillsammans med företrädare för vattenkraftsföretag och miljöorganisationer under ett års tid fört en nära dialog kring ett förslag till hur miljöåtgärder i den svenska vattenkraften kan genomföras.

Utgångspunkten för diskussionerna har varit det förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som generaldirektörerna presenterade i Almedalen år 2014. Den nationella strategin ska identifiera åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och åtgärder som innebär att vattenkraftens centrala roll för elförsörjningen säkerställs.

– Det är glädjande att representanter för olika intressen har samlats för att diskutera fram en kompromiss i en för Sverige så viktig fråga. Det är tydligt att alla parter har lyssnat på varandra och både fått ge och ta. Jag hoppas att den fortsatta processen också kommer att präglas av samma ansvarstagande och konstruktiva dialog. Nu har vi chansen att öppna upp årtionden av låsningar runt vattenkraften, säger Pernilla Winnhed.

Läs rapporten på Energimyndighetens hemsida här


Vill du veta mer?

Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, mobil 070-164 44 40
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobil 073-301 73 68