Skip to main content

Inget fel på Svensk Biogas tankstation

Nyhet   •   Aug 25, 2015 16:15 CEST

Svensk Biogas har gjort en internutredning med anledning av olyckan den 5 maj, då en gastank i en taxibil exploderade efter avslutad tankning. Utredningen visar att olyckan inte berodde på något tekniskt fel eller någon brist i tankstationen.

Det mest sannolika är att explosionen berodde på ett fel i bilens gastank, eller på bristande underhåll och tillsyn av den.

- Om olyckan kan härledas till fel på bilens gastank så hade den inte kunnat förhindras med andra eller kompletterande säkerhetsanordningar på tankstationen. Olyckan hade alltså inte med tankningen att göra, utan den hade lika gärna kunnat ske var som helst under körning, säger Mattias Philipsson, vd Svensk Biogas.