Skip to main content

Navic energipartner - en av aktörerna på Energideklarationsdagen

Nyhet   •   Jan 23, 2017 09:00 CET

Bild: Per Lindh, energiexpert på Navic energipartner

Per Lindh, energiexpert på Navic energipartner är en av talarna vid Energideklarationsdagen som äger rum den 25 januari i Stockholm. Energideklarationsdagen är en årlig mötesplats för energiexperter, fastighetschefer och sakkunniga. Lagen om energideklaration infördes 2006 och eftersom en energideklaration är giltig i max 10 år så lär årets konferens bli mer välbesökt och hetare än någonsin.

För nionde året i rad anordnas Energideklarationsdagen, en mötesplats för branschen där information kring nya lagar och regler varvas med diskussioner kring förbättringsförslag och effektivare arbetssätt. Ett av årets högaktuella ämnen är de nya kraven på platsbesök, som innebär att när en fastighet ska energideklareras så måste den även besökas fysiskt.

Vad innebär de nya bestämmelserna kring platsbesök i samtliga fastigheter, hur ska lagstiftningen tillämpas, och hur tänker energiexperterna hantera den kommande deklarationsperioden? Det är frågor som Per Lindh, energiexpert på Navic energipartner, kommer att ge deltagarna konkreta svar på.

-Jag kommer dela med mig av tips, råd och exempel på hur man praktiskt kan lösa olika saker. Allt baserat på mina erfarenheter från alla de energideklarationer som jag genomfört. Tyvärr ser vi allt för ofta att energideklarationer innehåller väldigt generella åtgärdsförslag. En riktigt bra energideklaration ger skräddarsydda förslag för varje aktuell fastighet, berättar Per Lindh.

För mer information, välkommen att kontakta:
Per Lindh, energiexpert Navic Energipartner AB, per.lindh@navic.se, 010 - 705 30 12.

Martin Schultz, VD Navic Energipartner AB, martin.schultz@navic.se, 013 - 20 93 62


Fakta kring Energideklaration
Lagen om energideklaration infördes i Sverige 2006 och en energideklaration är giltig i tio år. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. Deklarationen ska ge information om aktuell energianvändning i en byggnad och finns framför allt till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Deklarationen kan användas för att jämföra olika hus med varandra och ska göras av en oberoende expert, på uppdrag av ägaren. http://www.tiabkonferens.se/konferens-energideklarationsdagen-2017.html#program=dag1


Navic energipartner
Navic är ett konsortium mellan Tekniska verken i Linköping AB och Torpheimergruppen AB. Syftet med samarbetet är att ta krafttag för att minska energianvändningen i regionen. Vi erbjuder helhetslösningar inom energieffektivisering och hjälper fastighetsägare och företag hela vägen från kartläggning, via energioptimering, till installation.