Skip to main content

Tekniska verkens styrelseordförande Nils Hillerbrand slutar

Nyhet   •   Jan 09, 2017 16:09 CET

Nils Hillerbrand

Nils Hillerbrand, gruppledare och kommunalråd för Miljöpartiet i Linköping, lämnar politiken efter dryga sex år som heltidspolitiker. Därmed lämnar han också ordförandeskapet i Tekniska verkens bolagsstyrelse samt även uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande. Nils kommer istället att påbörja en tjänst vid en statlig myndighet i Linköping.

Miljöpartiet kommer inom kort att påbörja arbetet med att hitta ersättare för de uppdrag som blir vakanta när Nils Hillerbrand lämnar politiken i månadsskiftet februari/mars.