Skip to main content

Tekniska verkens verksamhet minskar klimatpåverkan

Nyhet   •   Okt 17, 2016 10:29 CEST

Bild: Tekniska verken minskade koldioxidutsläppen under 2015

Tekniska verken i Linköping bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 825 000 ton koldioxid under 2015. Det visar klimatbokslutet som har genomförts för andra året i rad av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag.

Oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs så kan man förvänta sig att företag bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser och ge en ökad klimatpåverkan.

Inte minst gäller det ett fjärrvärmeföretag som Tekniska verken. Ett energiföretag står i allmänhet för en relativt stor påverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för merparten av utsläppen av växthusgaser. Trots det så visar klimatbokslutet att Tekniska verkens klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Tekniska verkens verksamhet än den vore utan. Totalt bidrog Tekniska verken till att minska utsläppen med 825 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2015.

-De flesta bedömningar av vår klimatpåverkan utgår tyvärr från ett alldeles för snävt synsätt. Att använda ett brett och globalt synsätt är helt nödvändigt för att få ett relevant resultat. Profus klimatbokslut går verkligen in på djupet och visar hur vår verksamhet påverkar de globala utsläppen av växthusgaser, säger Johan Lundén, energiingenjör på Tekniska verken.

Beräkningarna har tagit hänsyn till hur Tekniska verkens verksamhet påverkar samhället i stort. Nyttigheterna värme, kyla, el, fordonsbränsle, avfallsbehandling m m skulle behövas oavsett om Tekniska verken fanns eller inte. Alternativen till Tekniska verkens produkter och tjänster skulle också ge en klimatpåverkan.
Att Tekniska verken minskade koldioxidutsläppen 2015 betyder att produktion och tillhandahållande av nyttigheterna gjorts med en lägre klimatpåverkan än de mest troliga alternativen skulle ha gjort.


Visste du att:
Om alla kommuninvånare i Linköping avstod från att köra bil under 5 år, skulle det innebära en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Tekniska verken bidrog med under 2015.


Läs hela Klimatbokslutet för 2015 här

Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Tekniska verken i Linköping AB under 2016.
Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö.


För mer information kontakta gärna:
Johan Lundén, energiingejör, Tekniska verken i Linköping, 013-20 93 14
johan.lunden@tekniskaverken.se