Skip to main content

Byggstart för Sveriges första storskaliga permanenta läkemedelsrening i Linköping

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 14:00 CEST

Bild: 3D-skiss över läkemedelsreningsanläggningen som tagits fram av Tekniska verken, Suez och Malmberg.

Idag den 14 oktober togs det första spadtaget för Sveriges första storskaliga permanenta läkemedelsreningsanläggning, som Tekniska verken i Linköping bygger på Nykvarnsverket. Bygget beräknas stå klart under våren 2017.

I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet bedrev Tekniska verken ett projekt där det i pilotskala testades en metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av ozon. Projektet blev mycket lyckat vilket ledde till att Tekniska verkens styrelse våren 2015 tog beslut om att bygga en permanent storskalig läkemedelsreningsanläggning till en kostnad av
ca 25 miljoner kronor.

-Det är väl investerade pengar för minskade mängder kemikalier i samhället och ett mycket positivt beslut för Linköpingsbornas framtid. Vi jobbar aktivt med innovation och kommer nu att ligga i framkant när det gäller läkemedelsrening av avloppsvatten i Sverige, säger Anders Jonsson, vd Tekniska verken.

Den största mängden läkemedelsrester når avloppsreningsverken via normal användning av mediciner i och med att de utsöndras från kroppen via kiss och bajs, inte genom att oanvända läkemedel slängs i toan. Substanserna är ofta svårnedbrytbara för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken, vilket också gör det svårt att bryta ned dem i de befintliga processtegen på reningsverket. Med det nya reningssteget på plats kommer majoriteten av substanserna att kunna renas bort ur avloppsvattnet på ett mycket effektivt sätt.

- Satsningen på läkemedelsrening av avloppsvatten är en unik investering som kommer sätta Linköping och Tekniska verken på kartan i raden av offensiva miljösatsningar. Avloppssystem är den största spridningsvägen för läkemedelsrester, som exempelvis antibiotika och hormonpreparat, till miljön och därför är det mycket glädjande att kunna uppvisa en teknisk lösning på ett stort hälso- och miljöproblem, säger Nils Hillebrand, ordförande i
Tekniska verkens styrelse.

Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt, hormoner har till exempel visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Andra läkemedelsrester som kommer att reduceras vid ozonsteget är antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner, men även resistenta bakterier kommer att renas bort.

-Det är ett viktigt steg att vi med ozonreningen kommer att minska läkemedlens förekomst i, och påverkan på både Stångån och Roxen. Men samtidigt är det viktigt att var och en tar sitt ansvar och håller vårt vatten så rent som möjligt. Och självklart spolar men inte ner utgångna läkemedel i avloppet utan lämnar in det på ett apotek, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef Vatten och Avlopp, Tekniska verken.

Entreprenörer för bygget av anläggningen är Skanska, Malmberg och Suez.

 

Fakta

  1. Med hjälp av ozon kommer över 90 procent av resterna av vårt medicinintag kunna renas bort ur avloppsvattnet.
  2. Överblivna läkemedel ska, precis som tidigare, lämnas in till närmaste apotek.
  3. Ozon bryter ned läkemedelsrester och andra organiska föroreningar som de befintliga biologiska processerna på reningsverket inte klarar av att ta hand om.
  4. Ozonet blandas in i avloppsvattnet i en reaktor som rymmer 600 m³.
  5. Ozonreaktorn är designad så att allt ozon med god marginal hinner reagera färdigt innan vattnet går vidare till nästa reningssteg.
  6. I maskinhuset finns dubbla säkerhetssystem som snabbt stänger av ozonproduktionen om ett läckage detekteras. På det sättet säkerställs en trygg och bra arbetsmiljö och yttre miljö kring ozonreaktorn.
  7. Förutom läkemedelsrening kommer kombinationen av ozonrening och den efterföljande biologiska reningen även att förbättra den totala reningen av organiskt kol och kväve.

För mer information kontakta gärna:
Anders Jonsson, vd Tekniska verken, 013-20 82 21
anders.jonsson@tekniskaverken.se

Anna Lövsén, affärsområdeschef Vatten och Avlopp, Tekniska verken, 013-20 81 91
anna.lovsen@tekniskaverken.se


Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/