Skip to main content

Fisken i Roxen undersöks

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2018 10:15 CEST

Imorgon, onsdag den 8 augusti, är media är välkomna att vara med när fiskarna kommer i land efter morgonens provfiske i Roxen. Provfiskningen ska ge svar på hur fiskbeståndet har utvecklats i Roxen men även utreda effekterna av Tekniska verken i Linköpings nya anläggning för rening av läkemedelsrester.

Tid: 8 augusti klockan 09:00

Plats: Kungsbro vid Motala ströms mynning i Roxen (Anders Nilsson, yrkesfiskare).

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge kommer den 7-9 augusti att på uppdrag genomföra ett nätprovfiske i sjön Roxen. Provfisket utförs på initiativ av Roxens fiskevårdsområdesförening, med syfte att utreda fiskbeståndets utveckling Roxen, där man tittar närmare på artsammansättning och åldersstruktur. Resultatet kommer sedan jämföras med tidigare provfisken i sjön (2013, 2010, 2001) och ge indikation på om fisken utsätts för störningar.

Tekniska verken finansierar en del av provfisket. En viktig del av provfisket är att samla in fisk för analys av läkemedelsrester. Resultatet kommer sedan användas som underlag för att bedöma effekten av det nya reningssteget på Nykvarnsverket, Linköpings stora avloppsreningsverk.

Provfisket ska komplettera resultaten från det större EU-finansierade projektet CWPharma, där Tekniska verken deltar som projektpartner, med uppföljning av läkemedelsreningsprocessen på reningsverket. Övriga finansiärer är Linköpings- och Norrköpings kommun samt Roxens Fiskevårdsområdesförening.

För mer information kontakta gärna:
Jakob Bergengren, Miljöingenjör på Tekniska verken

070-356 46 05

Alternativt

Eddie Uggla, Roxens Fiskevårdsområdesförening

070-939 95 12

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/