Skip to main content

Fjärrvärmeledningen till Linghem invigd

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 16:50 CET

Bild: Nils Hillerbrand, styrelseordförande och Mile Elez,Teknisk direktör på Tekniska verken invigde nya fjärrvärmeledningen till Linghem.

Idag invigde Tekniska verken i Linköping den nya fjärrvärmeledningen till Linghem och det innebär att Linghems fjärrvärmenät nu är klart att anslutas till det stora fjärrvärmenätet i Linköping vilket gynnar den resurseffektiva regionen.

Att bygga den nya ledningen handlar om att trygga framtidens energiförsörjning. Arbetet som startade i augusti och som planerades vara klart efter årsskiftet har alltså gått snabbare än beräknat.

Linghemsledningen som försörjer runt 330 hushåll med fjärrvärme är en av många miljöinvesteringar som Tekniska verken gör och den kommer att bidra till minskade utsläpp av koldioxid och växthusgaser.

Projektet är ett samarbete med Linköpings kommun och Trafikverket som nu kommer att bygga en cykelväg längs sträckan.

För mer information kontakta gärna Mile Elez, Teknisk direktör, Tekniska verken,
013-20 81 03.

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/