Skip to main content

Förslag om prisjusteringar för hushållsavfallstjänster

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 21:22 CET

Från och med 1 april 2018 kan taxan för sophämtning komma att höjas med 6 procent på grund av ökade kostnader. Avgiften, som har varit oförändrad sedan 2008, har legat under riksgenomsnittet och kommer fortsatt att göra det även vid en eventuell höjning av taxan.

-Sophämtningen är ett kommunalt ansvar och den drivs enligt självkostnadsprincip. Vi har inte justerat priserna sedan 2008, och med en oförändrad taxa kommer verksamheten få ett stort negativt underskott. För att täcka kostnaderna behöver vi nu höja priserna med 6 procent. För en villaägare med ett kärl på 190 liter motsvarar det en höjning på 3 kronor per månad på den fasta avgiften, och med 14 öre per kilo på den rörliga avgiften, säger Liselott Myrbråten, affärsområdeschef för avfallstjänster på Tekniska verken i Linköping.

De främsta orsakerna till behovet av prisjustering är ökad digitalisering, högre behandlingsavgifter, ökade kostnader för insamling, samt utökad bemanning för att bibehålla och utöka service till våra kunder.


För mer information kontakta gärna:
Liselott Myrbråten. Affärsområdeschef, Avfallstjänster, Tekniska verken, 013-20 80 43

liselott.myrbraten@tekniskaverken.se

Prisexempel för en villa med ett 190 liters kärl:

Nuvarande pris:                                                Nytt pris:

Fast avgift 672 kronor                                       Fast avgift 712 kronor (ökning 3 kronor per månad)

Pris per kilo 2,41 kronor                                    Pris per kilo 2,55 kr (ökning 14 öre kilo)


Den nya taxan föreslås gälla från 1 april 2018 med förutsättningen att kommunfullmäktige godkänner den.


Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/