Skip to main content

​​​Invigning av fjärrvärmeledning till Linghem

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 15:00 CET

Fjärrvärmeledningen till Linghem blev klar tidigare än beräknat och det innebär att Linghems fjärrvärmenät nu är klart att anslutas till det stora fjärrvärmenätet i Linköping vilket gynnar den resurseffektiva regionen.

I ett steg att trygga framtidens energiförsörjning har Tekniska verken investerat i en ny fjärrvärmeledning till Linghem. Arbetet som startade i augusti och som planerades vara klart efter årsskiftet har gått snabbare än beräknat.
I dag finns en produktionsanläggning för fjärrvärme i Linghem som drivs med flis, och vid behov även med olja, som förser 330 fastigheter i området. Anläggningen tas nu ur bruk när den nya fjärrvärmeledningen invigs måndagen den 14 december.

Den nya fjärrvärmeledningen till Linghem går hand i hand med Tekniska verkens vision att bygga världens mest resurseffektiva region.

-Linghemsledningen är en av många miljöinvesteringar som Tekniska verken gör och den kommer att bidra till minskade utsläpp av koldioxid och växthusgaser, säger Mile Elez, teknisk direktör på Tekniska verken .

Den nya fjärrvärmeledningen betyder att Linghems fjärrvärmenät nu ansluts till det stora fjärrvärmenätet i Linköping. Det innebär att invånarna i Linghem kommer att få sin värme från kraftvärmeproduktionen i Linköping där Tekniska verken har sin mest resurseffektiva energiproduktion i form av återvinning ur avfall.

- Den här satsningen går helt i linje med kommunens klimatmål och den bidrar till en ännu mer resurseffektiv energiproduktion, säger Nils Hillerbrand, styrelseordförande i Tekniska verken och kommunalråd i Linköping.

Varmt välkommen till invigningen där Nils Hillerbrand inviger fjärrvärmeledningen efter att Mile Elez stängt av den gamla produktionsanläggningen.

Var: Kör till Himnabadet i Linghem, där ligger Tekniska verkens anläggning.

När: Måndag 14 december kl 13.30 

Anmäl gärna deltagande till lana.brunell@tekniskaverken.se

För mer information kontakta gärna:
Mile Elez, chef division Energi, Tekniska Verken, 013-20 81 03.
Nils Hillerbrand, styrelseordförande, Tekniska verken, 013-20 62 40

Fakta:
-Fjärrvärmeledningen är 8 km, sammanlagt är Tekniska verkens fjärrvärmenät nu 710 km

-Kostnad ca 20 miljoner kronor 

-Projektet är i samarbete med Linköpings kommun och Trafikverket som efter att ledningen är färdig kommer att bygga en cykelväg till Linghem.


 


 

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/