Skip to main content

Nationell konferens för Avlopp & Miljö 2018 i Linköping

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 09:12 CET

Idag den 31 januari startar den nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018 som i år är förlagd till Linköping. Konferensen som arrangeras av Svenskt Vatten pågår i två dagar.

Konferensen är ett forum för kunskapsutbyte och diskussion om spillvatten, dagvatten, avloppsanläggningar och deras betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Den riktar sig till de som arbetar med frågor som rör vatten och avlopp i en liten eller stor VA-organisation, på en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet. Erfarenheter från praktiska projekt blandas med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras.

Temat 2018 är rening av läkemedel och mikroföroreningar och spaning mot framtiden. 

Tekniska verken i Linköping är värd för ett studiebesök på Nykvarns avloppsreningsverk, där Sveriges första storskaliga permanenta anläggning för rening av läkemedelsrester finns. 

När: Onsdag 31 januari med start kl 09.00, Tekniska verkens styrelseordförande Rebecka Hovenberg hälsa välkommen.

Var: Crusellhallen, Konsert & Kongress, Linköping

Här finns ett mer utförligt program


Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/