Skip to main content

Tekniska verken bidrar stort till klimatförebyggande åtgärder

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2015 13:00 CEST

Idag redovisades Tekniska verken-koncernens första klimatbokslut. Det visar att Tekniska verken i Linköping bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 714 000 ton koldioxid (CO2e) under 2014. Klimatbokslutet är gjort av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet.

-För att omvandla siffran till något greppbart kan man säga att för att få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Tekniska verken lyckats med, så skulle alla kommuninvånare i Linköping avstå från att köra bil under 4 år, säger Johan Sundberg från Profu.

- Kommunens energibolag bidrar stort i arbetet att uppnå kommunens klimatmål om att bli koldioxidneutralt till 2025. Det är därför viktigt att synliggöra arbetet och kommunicera att bolagets kunder också bidrar till en klimateffektiv energiförbrukning, säger Nils Hillerbrand, styrelseordförande Tekniska verken.

- Vi är förstås mycket glada över det som presenteras i klimatbokslutet för förra året. Det visar att det vi investerat och satsat på miljön ger positiva resultat för klimatet. Det blir intressant att se nästa års resultat när även Lejonpannans effekter kommer att räknas med i klimatbokslutet, säger Mile Elez, teknisk direktör på Tekniska verken.

För mer information kontakta gärna: Nils Hillerbrand, styrelseordförande Tekniska verken i Linköping AB, 013-20 62 40 Nils.hillerbrand@linkoping.se

Mile Elez, teknisk direktör Tekniska verken 013-20 81 03
Mile.elez@tekniskaverken.se

Johan Sundberg, Profu, 070-621 00 81
johan.sundberg@profu.se

Profu, Projektinriktad forskning och utveckling, är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet.

 

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/