Skip to main content

Tekniska verken visar fortsatt starkt kassaflöde

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 08:15 CEST

Bild: Tekniska verken i Linköpings delårsrapport januari-april 2017 visar på god stabilitet

Tekniska verken-koncernen presenterar idag den 1 juni sin delårsrapport för första tertialet 2017. Koncernen uppvisar ett resultat efter finansiella poster på 385 miljoner kronor, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med förra året.

Koncernens intäkter uppgår till 1 740 miljoner kronor, vilket är något lägre än förra årets intäkter på 1 782 miljoner kronor. Precis som förra året beror det framför allt på fortsatt låga elpriser och mindre vattenvolymer på grund av långvariga låga nederbördsmängder, med låg vattentillströmning till vattenkraftverken, som gett en ovanligt låg elproduktion.

Merparten av koncernens verksamheter uppvisar resultat på samma eller något bättre nivå än motsvarande period 2016. Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader för det första tertialet uppgick till 385 miljoner kronor, att jämföra med 331 miljoner kronor motsvarande period föregående år, det vill säga en ökning med 16 procent.

-Vi ser nu att vi genom våra investeringar och vårt energisystem får en bättre bränsleekonomi för vår värmeproduktion. När väderförutsättningarna samtidigt varit förhållandevis gynnsamma så får vi en positiv resultatutveckling. säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken i Linköping.

Koncernens operativa kassaflöde har under året varit starkt och uppgick till totalt 510 miljoner kronor.

-Under året har vi med starkt kassaflöde kunnat reducera vår skuldsättning ytterligare. Detta skapar handlingsfrihet och möjligheter för att utveckla verksamheten i framtiden, säger Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör på Tekniska verken.

Läs hela delårsrapporten här

För mer information kontakta gärna:
Anders Jonsson, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping AB, 013-20 82 21
anders.jonsson@tekniskaverken.se

Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken i Linköping AB, 013-20 93 40
peter.forssman@tekniskaverken.se

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/