Skip to main content

Udda blir jämnt när det gäller sophämtning 2016

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 17:21 CET

Då kalenderåret 2015 har 53 veckor innebär det att hushåll som haft sophämtning udda vecka under 2015 får jämn hämtningsvecka från 2016. För hushåll med hämtning jämn vecka blir hämtningsveckan udda istället.

Kunderna byter per automatik vecka, men i praktiken blir det alltså ingen skillnad när det gäller  hämtningsintervall eftersom hushållssoporna i Linköpings kommun hämtas varannan vecka precis som tidigare.

Sophämtning under jul-, nyårs och trettonhelgerna sker på ordinarie hämtningsdag.
Tekniska verken ber alla att komma ihåg att skotta och sanda fram till sopkärlet när det snöar och är halt ute.

För mer information kontakta gärna:
Lars Peterson, avdelningschef Avfall och återvinning Tekniska verken, 013-20 82 18

 

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/