Skip to main content

Fälttest banar vägen för framtidens överfallslarm

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:31 CEST


Telenor genomför i samarbete med BXO Solutions och SOS Alarm ett fälttest av ett överfallslarm, Emergency Button. Larmet är helt integrerat i mobiltelefonen - genom en diskret knapptryckning skickas en exakt position till SOS larmcentral som därigenom snabbt kan vidta rätt åtgärd.

Framtidens överfallslarm finns integrerade i telefonen. Telenor samarbetar med marknadsledarna på området, SOS Alarm och BXO Solutions, för att ta fram lösningar för företag och organisationer inom offentlig sektor. BXO:s egenutvecklade system gör det möjligt att komplettera fullt utrustade affärsmobiler med en sofistikerad larmfunktion.

Om Emergency Button

  • Tjänsten aktiveras av en knapp på mobilen, även när knapplåset är på
  • Telefonen bekräftar att larm skickats samt att det mottagits genom att telefonen vibrerar
• Larmmottagaren kan sedan ringa upp telefonen och lyssna vad som händer ¬- telefonen svarar automatiskt utan att ge ifrån sig ljud
  • SOS Alarm får, efter larm, uppdatering av positionen via mobilens GPS
  • Emergency Button fungerar i dagsläget på de telefoner i Nokias S60-serie som har en inbyggd GPS-navigator med hög precision
  • Kommunikationen till SOS Alarm skickas direkt till larmcentralen via SOS standardprotokoll.

- Det är viktigt för Telenor att ligga i framkant och vara med och utveckla och testa framtidens överfallslarm. Telenors samarbete med BXO och SOS Alarm kommer att göra det möjligt för arbetsgivare att i framtiden ge sina medarbetare ett riktigt smidigt och bra överfallslarm. Tusentals människor som arbetar ensamma eller i utsatta miljöer kommer genom Emergency Button att kunna känna en ökad trygghet och frihet på jobbet. Typiska exempel är hemtjänstpersonal och säljare, säger Mats Lundquist, Affärsområdeschef Företag, Telenor Sverige.

 

För mer information, kontakta:
Presstjänsten: 08-41 00 75 55

Om Telenor
Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och har totalt ca 2 500 anställda.

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2007 på cirka 92,5 miljarder norska kronor. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).