Skip to main content

Helsingborg väljer Telenor som ny telefonioperatör

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 13:00 CEST

Telenor har vunnit upphandlingen av fast telefoni i Helsingborg Stad. Genom affären blir Helsingborg den 29:e kommunen av totalt 33 i regionen som väljer den norska uppstickaren som leverantör.

- Affären med Helsingborgs Stad visar att vi har ett svårslaget erbjudande riktat till offentlig förvaltning, en sektor som ställer mycket hårda krav på både pris och funktion, säger Magnus Reichard, försäljningschef Offentlig på Telenor AB.

Avtalet med Helsingborg Stad omfattar fast telefoni och löper på tre år. Det sammanlagda värdet på affären är 15 miljoner kronor.

- Telenor hade ett fördelaktigt erbjudande, där både pris och funktioner stämde överens med våra behov, säger Christina Nilsson, IT-jurist på Helsingborgs Stad.

För mer information
Moniqa Löfstedt, Informationschef, Telenor AB, tfn + 46 8 5878 8101 eller +46 734 418101
Christina Nilsson, IT-jurist, Helsingborg Stad, tfn: +46-42 10 53 23

Om Telenor
Telenor AB är en ledande helhetsleverantör av datakommunikation, fast telefoni och mobiltelefoni. Bolaget erbjuder funktionssäkrade tjänster till tre huvudområden på företagsmarknaden: större svenska och nordiska företag, medelstora svenska företag samt som nätgrossist. Telenor AB har c:a 370 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Telenor ASA är ett av Norges största börsnoterade bolag, med en omsättning år 2004 på cirka 60 miljarder NOK. Företaget har cirka 22 000 anställda i en rad länder i Europa och Sydostasien. Telenor är ett av Nordens ledande företag för distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning.