Skip to main content

Kommentar med anledning av offentliggjord infrastrukturproposition

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:18 CEST

Idag har regeringen lämnat infrastrukturpropositionen "Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt" till riksdagen. Telenors VD Johan Lindgren kommenterar innehållet i propositionen, utifrån avsaknaden av strategier för fast och mobilt bredband.

- Det är naturligtvis bra att regeringen satsar på traditionell transportinfrastruktur, men frånvaron av strategier för modern telekomutveckling är sorglig. De flesta är överens om att IT- och telekominfrastruktur är central för Sveriges välstånd och konkurrenskraft i framtiden, ändå förekommer inte ordet "bredband" i propositionen, säger Johan Lindgren, VD Telenor Sverige.

- Branschen investerade förra året tio miljarder i fast och mobilt bredband. Samtidigt läggs allt fler pålagor på operatörerna i form av frekvenslicenser, signalspaning och trafikuppgiftslagring. Om regeringen vill att vi och andra ska fortsätta investera i utbyggnad av nät med hög kvalitet krävs konstruktiva initiativ och en samlad strategi för förbättrad konkurrens och tydliga marknadsvillkor, säger Johan Lindgren.

Johan Lindgren vill se bättre reglering av det fasta nätet och tydligare riktlinjer för tilldelning av frekvenser för mobilt bredband och telefoni.

- Tillgången till bredbandsfiber är avgörande för utveckling och tillväxt. Ändå tillåts Telia Sonera stänga ute andra operatörer utan att myndigheterna agerar, säger Johan Lindgren.

- Staten har också en mycket viktig uppgift i att fördela frekvenser i etern, men detta får inte bli ett "Absolut vodka" där staten intäktsmaximerar och därmed drar undan investeringskapital, säger Johan Lindgren.

För mer information, kontakta:
Telenors Presstjänst, 08-4100 7555

Om Telenor
Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och har totalt ca 2 500 anställda.

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2007 på cirka 92,5 miljarder norska kronor. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).