Skip to main content

Stark utveckling för svenska Telenorkoncernens första verksamhetsår

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:10 CET

Telenors svenska mobilverksamhet ökar sin lönsamhet avsevärt under
året och antal mobil- och bredbandskunder växer betydligt. Det visar
det finansiella resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2006
som den norska telekomkoncernen Telenor redovisar idag.

- Vi har under 2006 stärkt vår position som helhetsleverantör på den
svenska marknaden med en tydlig varumärkesstrategi där Telenor,
Glocalnet och Bredbandsbolaget spelar varsin viktig roll. Vi ser
dessutom att våra kunder använder våra tjänster alltmer, vilket
resulterar i att den genomsnittliga intäkten per kund ligger på en
stabilnivå trots prispress på marknaden, säger Johan Lindgren, VD för
Telenors svenska verksamhet.

Mobilverksamheten
Mobilverksamheten i Sverige omsatte 1 798 miljoner SEK, vilket är en
ökning med 1 procent jämfört med det föregående kvartalet. Det beror
främst på ett ökat användande per kund trots lägre priser i
genomsnitt.

EBITDA uppgick till 399 miljoner SEK, vilket är en minskning från
föregående kvartal beroende på högre försäljnings- och
marknadskostnader inklusive lansering av Glocalnets mobilerbjudande.
Genomsnittlig omsättning per kund var 289 SEK - en ökning med 1
procent jämfört med föregående kvartal.

Den mobila marknadsandelen för Telenor i Sverige uppskattas vara
oförändrad med 17 procent. Totalt antal kunder för mobilverksamheten
slutade på 1 733 000, en ökning med 25 000 från föregående kvartal.
Av dessa var 553 000 kontantkortskunder.

Fastnätsverksamheten
Omsättningen ökade för den totala fastnätsverksamheten i Sverige till
1 025 miljoner SEK och inkluderade förvärvet av Glocalnet. EBITDA
minskade till 69 miljoner SEK på grund av en förlust relaterad till
ett hyreskontrakt om 78 miljoner SEK.

Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder ökade i
kvartalet med 27 000 till totalt 575 000 och antalet
bredbandstelefonikunder (VoIP) ökade med 14 000 till totalt 161 000.

Den 1 januari 2007 förvärvades dessutom Spray Telecom AB för 172
miljoner SEK.

Väsentliga händelser under året

* I april bytte Vodafone i Sverige namn till Telenor, allt rött
blev blått. En stor satsning inleddes för att göra Telenor till
Sveriges mest kundfokuserade teleoperatör.
* Glocalnet integrerades i den svenska koncernen, men bolagets
varumärke och profil behölls oförändrat.
* I september bytte Bredbandsbolaget profil för att signalera
tillhörigheten till Telenor.
* 1 september förändrades Telenors organisation på den svenska
marknaden. Företagen organiserades i två enheter; Fixed Sweden
och Mobile Sweden med Johan Lindgren som Sverigechef.
* I oktober lanserades ett komplett erbjudande med mobiltelefoni,
fast telefoni och bredband för konsumentmarknaden. Därmed togs
ett viktigt steg i arbetet med att bli en helhetsleverantör p
den svenska marknaden.


Fakta
Nedan visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i
Sverige under fjärde kvartalet och för helåret 2006. Fastnät Sverige
består av Telenor AB, Bredbandsbolaget och Glocalnet. Telenors
ägarandel i Glocalnet uppgick per den 31 december 2006 till 98,8 %.