Skip to main content

Telenor Sverige möter marknadsutvecklingen med ny organisation

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 10:45 CEST

För att möta utvecklingen på en marknad i snabb förändring genomför Telenor Sverige en omorganisation. Den tidigare uppdelningen i två renodlade affärsområden, för privat- respektive företagskunder, upphör och ersätts av en tredelad marknadsorganisation med enheter för fastnäts- respektive mobiltjänster samt mer komplexa företagstjänster. Som en följd av omorganisationen läggs ett varsel.

Telekommarknaden genomgår stora förändringar som rör alltifrån vilka tjänster som efterfrågas och hur de används, till typ av infrastruktur som krävs för att leverera dem. För att spegla dessa förändringar anpassar Telenor Sverige organisationen och upphör med en renodlad uppdelning mellan privat- och företagskunder. Vidare förstärks satsningarna på det fasta bredbandsnätet och på större företagskunder i behov av integrerade och internationella lösningar.

-       Behoven hos privatkunder och många mindre företag skiljer sig allt mindre åt, samtidigt som andra företag efterfrågar mer komplexa telekomtjänster. Det ska vår organisation spegla. Vi förstärker även vår satsning på fastnätsmarknaden genom att lägga allt som rör fast bredband och tv i en enhet, säger Lars-Åke Norling, vd för Telenor Sverige.

All tjänsteverksamhet kopplad till fasta nät samlas i en ny enhet vid namn Broadband & TV, ledd av Mats Lundquist, i dag affärsområdeschef Business. På mobilsidan skapas den nya enheten Mobile, som riktar sig mot privatkunder och delar av företagssegmentet med likartade behov. Enheten leds av Georgi Ganev, i dag affärsområdeschef Consumer. För att möta behoven hos de större företagskunderna som efterfrågar integrerade och internationella lösningar inrättas det nya affärsområdet, Enterprise, där Mats Almgren blir chef. Almgren kommer närmast från posten som vd på Telenor-ägda Canal Digital Sverige.

Som en konsekvens av omorganisationen har ett varsel lagts om 100 arbetstillfällen i Karlskrona, 100 i Stockholm samt tio arbetstillfällen på vartdera kontor i Malmö, Göteborg och Umeå. Den nya organisationen träder i kraft den 1 juni 2012 och arbetet med att se över bemanningen inleds omedelbart i samarbete med de fackliga parterna. Först därefter kan eventuell övertalighet fastställas. Telenor kommer under processen ge stöd till personalen och erbjuda olika former av frivilliga erbjudanden.

-       Att ett varsel lagts är ett tungt besked att ge men inte desto mindre är det nödvändigt om vi ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga, säger Lars-Åke Norling.

Vidare meddelas att stabschef Katarina Norderud efter sommaren återvänder till en tjänst inom Telenor Group då hennes tvååriga tjänsteperiod vid Telenor Sverige löper ut. HR-chef, Maria Reinholdsson, tar över hennes ansvarsområde med titeln Stabs- och HR-chef från och med den 1 september.

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 950 miljoner kronor (2011) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 37,5 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 146 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2012), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Bifogade filer

PDF-dokument