Skip to main content

Unikt kundfokus ska vinna svenskarna

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 12:59 CEST

- Vodafone Sverige blir Telenor

(Stockholm 4 april 2006) Med gemensam profil och ett löfte om att alltid sätta kunden i centrum ska Telenor på allvar utmana Telia på den svenska och nordiska telekommarknaden. Under våren 2006 kommer Vodafone Sverige att byta namn till Telenor och redan innan sommaren kommer kunderna att märka av förändringen i form av nya erbjudanden.

Telenor är idag en internationell aktör med verksamhet i 12 länder. Sverige är en nyckelmarknad inte bara i Norden utan i hela Europa och därför kraftsamlar företaget för att utmana konkurrenterna på den svenska marknaden. Under våren kommer Vodafone Sverige, som ingår i Telenorkoncernen sedan i januari i år, att byta namn till Telenor. Samtidigt introduceras Telenors nya logo och profil. Men namnbytet innebär mer än färg och form, det innebär ett viktigt steg i att bygga en helt kundfokuserad verksamhet.

- I mer än 150 år har vi på Telenor gjort det enklare för människor att kommunicera. Nu går vi in i en ny fas och förändrar sättet vi arbetar på. Målet är att bli ett unikt kundfokuserat företag där allt vi gör utgår ifrån våra kunders behov. Detta i kombination med att vi nu kan erbjuda en komplett nordisk produktportfölj gör att vi på allvar utmanar konkurrenterna, säger Morten Karlsen Sörby, VD för Telenors nordiska verksamhet.

Nyligen presenterade Telenor en ny koncerngemensam visuell identitet och nya värderingar. Med värderingarna i ryggen ska företagen inom Telenorfamiljen arbeta för att sätta kunden i centrum och kombinera global styrka med lokal kunskap och särprägel på varje marknad.

- I Sverige kommer vi att ta en utmanarposition där vi ska bli en innovatör i vårt sätt att alltid utgå från kundens situation och behov. Med Telenor som varumärke och tillsammans med övriga svenska bolag som ingår i Telenorfamiljen har vi nu en stor möjlighet att verkligen förändra vår bransch, från teknikdriven till kunddriven, säger Johan Lindgren, VD för Telenors svenska mobilverksamhet.

Johan Lindgren ger tre konkreta löften till kunderna. Inom en månad ska de få Sveriges enklaste mobilfaktura och redan under våren kommer det första erbjudandet kring mobiltelefoni till fastpris för privatkunder. Dessutom introduceras fler helhetslösningar till både företags- och privatkunder; till exempel kommer kunder till Bredbandsbolaget, som också ingår i Telenorkoncernen, att till sommaren kunna ta med sina bredbandsabonnemang till sommarstugan tack vare en mobil uppkoppling från Telenor.

Bilder på den nya logotypen finns på:

http://www.telenor.com/press/image_gallery/logo/


För mer information, kontakta:

Moniqa Löfstedt, informationschef Telenor
moniqa.lofstedt@telenor.se +46 734 41 81 01, eller

Elisabeth Petersson, informationschef Vodafone Sverige
elisabeth.petersson@vodafone.com +46 709 61 42 07

Om Telenor
Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras även av Bredbandsbolaget, Djuice, Glocalnet och Canal Digital.

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2005 på 68,9 miljarder norska kronor. Antal anställda vid utgången av 2005 var ca 27 600, varav 16 700 utanför Norge. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediadistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL) och på Nasdaq i New York (TELN).