Skip to main content

Blue Science Park och Telenor Connexion skapar testbädd för Internet of Things

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 08:30 CEST

Jesper Lagersted, Partner Manager på Telenor Connexion menar att digitaliseringen av industrin är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.

Målet är att finna ett strukturerat sätt att koppla upp, analysera och presentera maskindata från industrin.

Blue Science Park lämnade förra veckan in en projektansökan om att utveckla öppna test-arenor som attraherar företag och entreprenörer att utveckla och testa nya lösningar i samverkan med akademi och offentlig verksamhet i Blekinge.

I ett av delprojekten, Testbädd Internet of Things – analys av data, är målet att finna ett strukturerat sätt att koppla upp, analysera och presentera maskindata från industrin och genom detta skapa en testbädd för Internet of Things tillsammans med Telenor Connexion.

Inom industrin används begreppet Industri 4.0 som ett samlingsnamn på de nya, effektivare lösningar som den snabba teknik och IT-utvecklingen möjliggör.

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, organisationer och forskare i samverkan kan utveckla, testa nya produkter, tjänster eller processer.

Just Karlskrona pekas ut som Sveriges centrum för Internet of Things (sakernas internet) enligt Vinnovas rapport Digitaliseringen av Svensk industri.

– Vi är fantastiskt glada att Vinnova uppmärksammar den kompetens som finns här inom Internet of Things med innovativ miljö och goda möjligheter till samverkan. Vi stärker denna miljö ytterligare med en testbädd för Internet of Things, säger Magnus Forsbrand, VD på Blue Science Park.

– Digitaliseringen av svensk industri är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.Därför ser vi samarbetet med Blue Science Park och denna testbädd som ett mycket viktigt projekt. Den utveckling som Telenor Connexion driver inom Internet of Things är också en viktig del av den digitala transformation som Telenor genomgår just nu, säger Jesper Lagerstedt, Partner Manager på Telenor Connexion.

Projektet presenteras på Catwalk16 på Marinmuseum i Karlskrona kl. 15.00 den 6 oktober.

För mer information:

Magnus Forsbrand, VD, Blue Science Park, 0708-705 100
Jesper Lagerstedt, Partner Manager, Telenor Connexion, 0733-819073

Om Blue Science Park Karlskrona
Blue Science Park är ett samarbete mellan Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge och näringslivet som stärker Blekinges ställning inom fokusområdena Telecom/IT, eHälsa och Marin teknik. Vi är över 50 medlemmar.
För mer information besök www.bluesciencepark.se

Om Telenor Connexion
Telenor Connexion designar, utvecklar och driftar affärslösningar för uppkopplade produkter och tjänster. Med över 15 års erfarenhet, en global produktportfölj gör företaget det enkelt för kunderna att koppla upp sina produkter och tjänster.
Tillsammans med kunder som Volvo, Nissan, Scania, Hitachi, Verisure Securitas Direct och Telcare har Telenor Connexion utformat smarta och innovativa lösningar för uppkopplade produkter som distribueras över hela världen.
Företaget stödjer sina kunder under hela produktlivscykeln - från lösningsdesign till drift och framtida utveckling. Genom att samarbeta med Telenor Connexion garanteras kunderna en tillförlitlig och säker end-to-end-lösning, som kan utvecklas med tiden.
Huvudkontor och tekniskt center finns i Sverige och företaget har regionala kontor i Storbritannien, Tyskland, USA och Japan. Telenor Connexion är ett helägt dotterbolag till Telenor Group, en av världens största mobiloperatörer.
För mer information besök www.telenorconnexion.se