Skip to main content

Telenor Connexion i avtal med Kamstrup kring smarta elmätare för DONG Energy i Danmark

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 09:00 CET

Telenor Connexion kommer att förse Kamstrup med en ”Managed Connectivity”-lösning för företagets projekt med DONG Energy kring smart elmätning. Projektet blir det hittills största inom fjärravlästa elmätare i Danmark.

I april 2015 berättade Kamstrup A/S, en ledande tjänsteleverantör inom smart elmätning, att företaget har ingått ett betydande avtal med danska företaget DONG Energy gällande en miljon fjärravlästa elmätare. Nu har Kamstrup valt Telenor Connexion som leverantör av en ”Managed Connectivity”-lösning. Utrullningen omfattar Köpenhamn med omnejd och är den största utrullningen av smarta elmätare hittills i Danmark.

Kamstrups lösning för smart elmätning baseras på beprövad radiokommunikationsteknik mellan centrala anslutningspunkter och mätare, där kommunikationen mellan anslutningspunkterna och huvudcentralens mjukvarusystem hanteras genom Telenor Connexions kommunikationslösning.

Den bästa samarbetspartnern inom uppkopplade lösningar

Valet av Telenor Connexion följde efter en utvärdering av den tekniska lösningen, säkerhetsnivån och förmågan att ge tillgång till flera nätverk i syfte att maximera kapacitet och redundans. Telenor Connexions omfattande erfarenhet och lösningens flexibilitet, både på en administrativ och teknisk nivå, var avgörande i Kamstrups val av partner.

– Med en professionell attityd, flexibelt tillvägagångssätt och stor kunskap har Telenor Connexion visat sig vara den bäst lämpade partnern för oss i det här högprofilerade projektet, säger Jens Andreasen, divisionschef Smart Metering på Kamstrup. För Kamstrup och vår kund var det viktigt att lösningen har en hög säkerhetsnivå och redundans genom hela telekommunikationskedjan.

– Vi är mycket glada över avtalet med Kamstrup kring projektet med DONG Energy, säger Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion. Avtalet stärker vår ledande position inom uppkopplade lösningar och bygger på vår omfattande erfarenhet från tidigare utrullningar av smarta elmätare i Norden.

Mer exakt och hållbar elförbrukning

Med fjärrelmätare och införandet av timavläsning i Danmark kommer elkunder framöver att få sin elförbrukning avläst varje timme. Timbaserad mätning är en förutsättning för att skapa en mer flexibel elmarknad med möjligheten att bättre utnyttja produktionen av förnyelsebar el.

Om Kamstrup
Kamstrup är en världsledande leverantör av lösningar för energi- och vattenmätning. Våra lösningar stödjer allmännyttiga företag och tillämpas även i fastigheter med individuell mätning. I 70 år har vi levererat tillförlitliga och kostnadseffektiva sätt att mäta och hantera energi- och vattenförbrukning i hela världen. Genom att förutse våra kunders utmaningar ger vi dem möjlighet att driva bättre verksamheter och inspirera de samhällen de betjänar till smartare, mer ansvarsfulla lösningar. Våra lösningar inkluderar förbrukningsmätare, smarta elmätare, hosting och tjänster, analyser och applikationer för smarta nät. Alla produkter tillverkas med högsta certifieringar för miljösäkerhet och kvalitet i våra automatiserade produktionsanläggningar i Danmark.https://www.kamstrup.com/se-se

Om Telenor Connexion
Telenor Connexion designar, utvecklar och driftar affärslösningar för uppkopplade produkter och tjänster. Med över 15 års erfarenhet, en global produktportfölj gör företaget det enkelt för kunderna att koppla upp sina produkter och tjänster.
Tillsammans med kunder som Volvo, Nissan, Scania, Hitachi, Verisure Securitas Direct och Telcare har Telenor Connexion utformat smarta och innovativa lösningar för uppkopplade produkter som distribueras över hela världen.
Företaget stödjer sina kunder under hela produktlivscykeln - från lösningsdesign till drift och framtida utveckling. Genom att samarbeta med Telenor Connexion garanteras kunderna en tillförlitlig och säker end-to-end-lösning, som kan utvecklas med tiden.
Huvudkontor och tekniskt center finns i Sverige och företaget har regionala kontor i Storbritannien, Tyskland, USA och Japan. Telenor Connexion är ett helägt dotterbolag till Telenor Group, en av världens största mobiloperatörer.
För mer information besök www.telenorconnexion.se